Вплив комплексоутворюючих додатків на окиснення вуглеводнів

Автори: 
Yuriy Melnyk, Viktor Reutskyy, Volodymyr Reutskyy and Volodymyr Starchevskyy

Наведено результати окиснення різних класів вуглеводнів (аліциклічні, алкілароматичні) у присутності каталітичних систем, які містять сіль металу змінної валентності та органічний додаток різної природи (перфтороксасульфонати, краун-етери, полігілколі). Встановлено, що вплив досліджених каталітичних систем залежить як від природи вуглеводню, так і від природи додатку. Розглянуто основні напрямки впливу органічних додатків на швидкість та селективність окиснення вуглеводнів та обґрунтовано найбільш ймовірні з них.

[1] Nazimok V., Ovchinnikov V. and Potehin V.: Zhidkofaznoe Okislenie Alkilaromaticheskikh Uglevodorodov. Khimiya, Moskwa 1984.
[2] Simon J. and Le Moigne J.: J. Mol. Catal. A, 1980, 7, 137.
[3] Gosling P. and Nolte R.: J. Mol. Catal. A, 1996, 113, 257.
[4] Rybakakimova E., Otto W., Deardorf P. et al.: Inorg. Chem., 1997, 13, 2746.
[5] Ariko N., Kenigsberg T. and Mickevich N.: Neftekhimiya, 1982, 5, 653.