Структурування та електропровідність полімерних композитів, піролізованих за високої температури

Authors: 

Jimsher Aneli, Tamaz Natriashvili and Gennady Zaikov

Jimsher Aneli-1, Timur Natriashvili-1 and Gennady Zaikov-2

  1. Institute of Machine Mechanics 10, Mindeli str., 0186 Tbilisi, Republic Georgia; jimaneli@yahoo.com
  2. N.M. Emanuel Institute of Biochemical Physics, Russian Academy of Sciences, 4, Kosygin str., 119334 Moscow, Russia

На основі сумішей фенолформальдегіду і епоксидних смол створено нові монолітні матеріали в присутності органічних сполук кремнію і скловолокна, відпалених у вакуумі і водневому середовищі. Досліджено електропровідні, магнітні та деякі інші властивості синтезованих матеріалів. Експериментально встановлено, що одержані продукти мають напівпровідникові властивості; рівень провідності яких регулюється підбором технологічних умов. Інтенсивність і рухливість носіїв заряду зростає з підвищенням температури відпалу. Температурна залежність електропровідності і рухливості зарядів описані за допомогою формул Мотта. Магнітні властивості відпалених матеріалів були досліджені методом ЕСР. Встановлено, що при відпалі утворюються вільні радикали та інші парамагнітні центри. Запропоновано механізм формування провідних кластерів і переносу заряду.

[1] Jampolskii Y.: Doct. thesis, Institute of Chem. Phys., Moscow 1981.
[2] Enzel P. and Bein T.: Chem. Mat., 1992, 4, 819.
[3] Aneli J., Khananashvili L. and Zaikov G.: Structuring and Conductivity of Polymer Composites, Nova Sci. Publ. New York 1998.
[4] Aviles M., Gines J., Del Rio J. et al.: J. Thermal Analysis and Calorimetry, 2002, 67, 177.
[5] Milinchuk V., Klinshpont E. and Pshezhetskii S.: Macroradicaly. Khimia, Moskwa 1980.
[6] Ingram D.: Free Radicals as Studied by ESR. Butterworths Sci. Publ., London 1958.
[7] Fialkov A.: Uglerod-Grafitnye Materialy. Energia, Moskwa 1979.
[8] Osugi J. and Hara K.: Rev. Phys. Chem. Jap., 1966, 36, 81.
[9] Kajiwara T., Inokuchi H. and Minomura S.: Jap. Plast. Age, 1974, 12,17.
[10] Shklovskii B. and Efros A.: Electronnye Svoistva Splavlennykh Poluprovodnikov. Nauka, Moskwa 1979.
[11] Shklovskii B. and Efros A.: Uspekhi Phyz. Nauk, 1975, 117, 36.
[12] Mott N. and Davis E.: Electron Processes in Noncrystalline Materials, 2nd edn. Clarendon Press, Oxford 1979.
[13] Dyson F.: Phys. Rev., 1955, 98, 349.