Синтез та застосування олігомеру з гідроксильними групами на основі пероксидної похідної епоксидної смоли ед-24 та олігоетеру polythf-2000

Authors: 

Ostap Ivashkiv, Jacek Namiesnik, Olena Astakhova, Olena Shyshchak and Michael Bratychak

Ostap Ivashkiv-1, Jacek Namiesnik-2, Olena Astakhova-1, Olena Shyshchak-1 and Michael Bratychak-1

  1. Lviv Polytechnic National University, 12, St. Bandera str., 79013 Lviv, Ukraine; mbratych@polynet.lviv.ua
  2. Gdansk University of Technology, 11/12 G. Narutowicza str., 80233 Gdansk, Poland

Розроблено методику одержання та синтезовано на основі пероксидної похідної епоксидної смоли ЕД-24 (ПО) та олігоетеру PolyTHF-2000 олігомер, що містить у своїй структурі пероксидну, первинну гідроксильну та вторинні гідроксильні групи. Вивчено вплив природи та кількості каталізатора, температури та тривалості реакції на швидкість протікання реакції між ПО та PolyTHF-2000. Як каталізатори реакції вивчено бензилтриетиламоній хлорид, гідроксид калію, 1,4-діазобіциклооктан та каталітичну суміш, що складалася із бензилтриетиламонійхлориду і КОН у співвідношенні 1:1 молі, відповідно. Структуру синтезованого олігомеру підтверджено хімічними та ІЧ-спектроскопічними методами досліджень. Вивчено можливість використання синтезованого олігомеру як активного додатку при формуванні полімерних плівок на основі промислової епоксидної смоли ЕД-20 та олігоестеракрилату ТГМ-3.

[1] Samaryk V., Nosova N., Varvarenko S. et al.: Chem. & Chem. Techn., 2011, 5, 377.
[2] Voronov S. and Samaryk V.: Chem. & Chem. Techn., 2007, 1, 1.
[3] Bratychak M., Chervinskyy T., Gagin M. et al.: Ukr. Khim. Zh., 2005, 71, 50.
[4] Bashta B., Bruzdziak P., Astakhova O. et al.: Chem. & Chem. Techn., 2013, 7, 413.
[5] Bratychak M., Iatsyshyn O. and Kochubei V.: Ukr. Khim. Zh., 2012, 79, 20.
[6] Bazylyak L., Bratychak M. and Brostow W.: Mater. Res. Innovat., 1999, 3, 132.
[7] Milas N. and Surgenor D.: J. Amer. Chem. Soc., 1946, 68, 205.
[8] Sorokin M. and Lialuyshko K.: Practikum po Khimii i Technologii Plenkoobrazuyushchikh Veshestv. Khimiya, Moskwa 1971.
[9] Antonowsky L. and Buzlanova M.: Analiticheskaya Khimiya Organicheskykh Peroksidnykh Soedineniy. Khimiya, Moskwa 1978.