Редакційна колегія

Юрій Бобало - головний редактор, ректор Національного університету «Львівська політехніка»

Петро Стахів - відповідальний редактор, професор кафедри теоретичної та загальної електротехніки

Наталія Лях-Кагуй - виконавчий редактор, доктор технічних наук, доцент за сумісництвом кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська політехніка».

Оксана Гоголюк - відповідальний секретар, завідувач кафедри теоретичної та загальної електротехніки

 

 

 

Члени редакційної колегії

проф. О. Буткевич (Україна)

проф. Ю. Варецький (Україна)

проф. Ю. Васецький (Україна)

проф. І. Грінберг (США)

 

проф. М. Дивак (Україна)

проф. І. Долежель (Чехія)

проф. В. Ємець (Польща)

проф. П. Жежнич (Україна)

проф. М. Загірняк (Україна)

проф. Я. Іжиковскі (Польща)

проф. Т. Качорек (Польща)

проф.  М. Климаш (Україна)

проф. М. Клитта (Німеччина)

проф.  Д. Куриляк (Україна)

проф.  П. Лежнюк (Україна)

проф . А. Лозинський (Україна)

проф. О. Матвійків (Україна)

проф.  М. Медиковський (Україна)

проф. С. Осовскі (Польща)

проф.  Г. Півняк (Україна)

проф.  І. Прудиус (Україна)

проф. Є. Росоловскі (Польща)

проф. Є. Сокол (Україна)

проф. З. Стичинські (Німеччина)

проф. Н. Шаховська (Україна)

проф. А. Щерба (Україна)

проф. Ю. Якименко (Україна)

проф. Л. Яношек (Словаччина)