Редакційна політика журналу

Редакційна політика журналу “Обчислювальні проблеми електротехніки”

 

Редакція журналу «Обчислювальні проблеми електротехніки», видавцем якого є Національний університет «Львівська політехніка», при відборі та публікуванні статей керується рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), а також спирається на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв. «Обчислювальні проблеми електротехніки» є рецензованим фаховим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій та кваліфікованого рецензування наукових результатів, поданих для опублікування. Список рецензентів можна знайти у прикріпленому файлі в кінці даної сторінки

Редакційна політика збірника наукових журналу «Обчислювальні проблеми електротехніки» спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.

Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

У разі, якщо матеріали вже було опубліковано раніше, автор повинен надати редакції бібліографічну довідку про попередні публікації та обґрунтувати актуальність публікації нового варіанту, пояснивши характер доповнень і змін, внесених до останнього варіанту статті.

Будь-які суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті та ін.) уважно розглядаються членами редакційної колегії. У разі підтвердження підозр, пов’язаних з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів, стаття беззастережно відхиляється.

Журнал дозволяє авторам зберігати авторські права без обмежень.

Усі взаємовідносини з питань видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією журналу і не врегульовані цим документом, регулюються міжнародними загальноприйнятими стандартами COPE (Committee on Publication Ethics).

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Редакція журналу "Problems of Electrical Engineering" підтримує ініціативу відкритого доступу, яка сприяє сталому розвитку науки. Весь вміст журналу знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати (способом, що не порушує авторські права), друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу від видавця або автора.

AttachmentSize
reviewersukr.pdf117.26 KB