Для рецензентів

Обов’язки рецензентів

 1. Для забезпечення об’єктивності оцінювання кожен рукопис проходить рецензування щонайменше двома рецензентами, які є експертами у відповідній галузі.
 2. Оскільки рецензування рукописів є важливим етапом у процесі публікування, кожен учений зобов’язаний виконувати певну долю робіт з рецензування.
 3. Якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі, він повинен відразу повернути рукопис.
 4. Рецензент повинен об’єктивно оцінити якість рукопису, представлену експериментальну і теоретичну роботу, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.
 5. Рецензент повинен враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис близько пов’язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента. Якщо є сумніви, рецензент повинен одразу повернути рукопис без рецензії, вказавши на конфлікт інтересів.
 6. Рецензент повинен поводитися з рукописом, присланим на рецензію, як з конфіденційним документом. Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати його з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.
 7. Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що викладений у рукописі висновок, результат або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.
 8. Рецензент повинен відзначати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених.
 9. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.
 10. Рецензент повинен своєчасно надати відгук.
 11. Рецензенти не повинні використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в даному рукописі, якщо на це немає згоди автора.

Наш журнал використовує «двосторонньо сліпе» рецензування, тобто ані рецензенту не повідомляється прізвище автора, ані автор не знає прізвища рецензента. Такий принцип сприяє дотриманню високих стандартів як авторами, так і рецензентами. Він запобігає поширенню невідповідних висновків, необґрунтованих заяв, недопустимих інтерпретацій та суб’єктивних поглядів. Рецензування надає можливість автору покращити якість та ясність його викладок. Бланк рецензії можна знайти в кінці даної сторінки.

Рецензент приділяє особливу увагу таким питанням:

 • cтаранне цитування попередників, які внесли вклад у розв’язання проблеми;
 • наявність зрозумілого і стислого резюме (500-600 знаків), яке може відбивати структуру статті;
 • чіткий виклад вкладу автора.

Середня тривалість між подачею статті та отриманням автором попереднього рішення – 4 тижні.

Після рецензування статті автору надсилається копія рецензії із зауваженнями. Всі виправлення необхідно повернути в редакцію не пізніше 15 днів після отримання рецензії. В іншому випадку редакційний комітет може відхилити статтю або перенести термін її опублікування.

Середня тривалість між подачею статті та онлайн публікацією – 12 тижнів.

Відсоток прийнятих статей – 76 %

AttachmentSize
recenziyaukr.pdf317.07 KB