Контакти

Нацiональний унiверситет «Львiвська полiтехнiка»
вул. Бандери,12, 70013, Україна

Головний редактор
проф. Юрій Бобало

Відповідальний редактор
проф. Петро Стахів
e-mail: petro.h.stakhiv@lpnu.ua

Виконавчий редактор
доц. фіз.-мат.н. Марія Говикович
e-mail: jcpee@lpnu.ua, cpee_journal@yahoo.com

Відповідальний секретар
доц. Оксана Гоголюк
e-mail: oksana.p.hoholyuk@lpnu.ua