Застосування діакоптичного підходу до аналізу електромагнетного поля із застосуванням методу скінченних різниць

1
Національний університет «Львівська політехніка»; Корпорація експорту Огайо
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті пропонуються різноманітні рівняння зв’язку для узгодження розв’язків, отриманих для окремих підобластей електромагнетного, розрахунок яких здійснюється паралельно. Математичну модель такої задачі отримано на підставі теорії інваріантних наближень із застосуванням методускінченних різниць. Розглянуто різні методики розбиття області розрахунку поля на підобласті паралельного розрахунку. Застосування запропонованих рівнянь зв’язку і методик розбиття показано на тестовій задачі магнетного поверхневого ефекту. На підставі отриманих числових результатів висловлено рекомендації щодо обсягу взаємного перекриття підобластей та конкретного застосування рівнянь зв’язку.

  1. A. Kaypmaz, Y. Tokad, and O. Usta, “Diakoptics – a parallel processing approach for the analysis of large scale power systems”, in: Melecon. Proc. 7th Medi­terranean Electrotechnical Conference, vol. 3, pp. 1069-1072, 1994.
  2. P. Bjorstad and W. Gropp, Domain decomposition: Parallel multilevel methods for elliptic partial differential equations, Cambridge University Press, 2004.
  3. Y.Boubendir, X. Antoine, and C. Geuzaine, “A non-overlapping quasi-optimal optimized Schwarz domain decomposition algorithm for the Helmholtz equation”, in Proc. 20th International Conference on Domain Decomposition Methods, p. 547-554, 2011. Available at: http://www.ddm.org/DD20/ proceedings/articles/Boubendir.pdf
  4. S.Guttel, “A parallel overlapping time-domain decomposition method for ODEs”, in Proc. 20th International Conference on Domain Decomposition Methods, pp. 483-490, 2011. Available at^ http://www.ddm.org/DD20/ proceedings/articles/Guettel.pdf
  5. R.Filc, “Discrete analogy of Hamilton’s operator”, Mathematical Methods and Physical-Mechanics Fields, no. 24, pp. 20-25, 1986. (in Russian)