Методологія синтезу моделей алгоритмічної складової автоматів

2012;
: cc. 215 - 221
Authors: 

Я. Драґан1, В. Овсяк2, О. Овсяк3

1Національний університет «Львівська політехніка», кафедра програмного забезпечення
2Українська академія друкарства,
3Київський національний університет культури і мистецтв, Львівська філія

Описано етапи синтезу, оптимізації і дослідження математичних моделей алго- ритмічної складової автоматів методом алгебри алгоритмів, декомпозиції і математичної індукції.

There is describe by the stages of synthesis, optimization and study mathematical models of machine algorithmic component by the methods of algorithm algebra, decomposition and mathematical induction.

 1. Драґан Я.П., Медиковський М.О., Овсяк В.К., Сікора Л.С., Яворський Б.І. Системний аналіз проблем управління та кібернетики як підстави інформаційних технологій // Праці конференції Обчислювальні методи і системи перетворення інформації, 4–5 жовтня, 2012.
 2. Автоматы. Сб. статей / Под ред. К.Э. Шенона, Дж. Маккарти, перев. с англ. под ред. А.А. Ляпунова. – М: ИИЛ, 1956. – 604 с.
 3. Математика. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. Ю.В. Прохоров, 3-е изд. – М.: Большая Рос. энциклопедия, 1998. – 848 с.
 4. Глушков В.М., Цейтлин Г.Е., Ющенко Е.Л. Алгебра. Языки. Программирование. – 2-е изд. перераб. – Киев: «Наукова думка», 1978. – 318 с.
 5. Цейтлин Г.Е. Введение в алгоритмику. – К.: Сфера, 1998. – 310 с.
 6. Овсяк В.К. Засоби еквівалентних перетворень алгоритмів інформаційно-технологічних систем / Овсяк В.К. // Доповіді Національної академії наук України. – 1996. – № 9. – C. 83–89.
 7. Owsiak W., Owsiak A. Rozszrzerzenie algebry algorytmów //Pomiary, automatyka, kontrola. – 2010. – № 2. – S. 184–188.
 8. Математическая энциклопедия. – Т.4. – М.: Советская энциклопедия, 1982. – 1216 стб.
 9. Драґан Я., Овсяк В., Сікора Л. Самоорганізація – принцип еволюції складних систем // Дух, наука, думка, воля поступу української економіки: Зб. праць. / Упоряд. І.В. Барановський. – Львів: Укр. акад. друк. 2001. – 64 с. – С. 29–31.
 10. Математическая энциклопедия. – Т. 3. – М.: Советская энциклопедия, 1982. – 1184 стб.
 11. Овсяк О.В. Рекурентно-декомпозиційна методологія інформаційних техно- логій і систем // Поліграфія і видавнича справа. – 2011. – № 3 (55). – С. 74–84.