Моделювання перехідних процесів для для вибору комбінованих енергетичних фільтрових кіл

2017;
: с. 117-123
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Практика роботи комбінацій одно-налаштованих фільтрів у промислових системах електропостачання показала, що технологічні комутації фільтрів, трансформаторів, конденсаторів у межах цих систем можуть спричинити пошкодження фільтрів. Найбільш збурювальними навантаженнями у електропостальних системах є потужні електродугові печі змінного струму. Статичні компенсатори реактивної потужності, які використовуються в у цих системах електропостачання, містять комбінації гармонічних фільтрів для зниження гармонік та компенсації реактивної потужності. Для вивчення впливу системи електропостачання та конфігурації фільтрів на перехідні перенапруги та надструми реактора та конденсаторної батареї фільтра під час комутацій  вибрано приклад певної системи електропостачання дугової печі. Аналіз перехідних процесів проводився шляхом моделювання перехідних процесів у програмному середовищі Matlab / Simulink. У цьому дослідженні були проаналізовані найбільш типові комутаційні події та вплив гармонік на перехідні перенапруги. У пропонованій статті зосереджено увагу на виборі номінальних параметрів конденсаторів та реакторів без феромагнітного осердя, які використовуються в конфігураціях з комбінаціями одно-налаштованих гармонічних фільтрів, на основі стандартів ANSI / IEEE та результатах моделювання перехідних процесів. Показано порівняння номінальних параметрів реакторів та конденсаторних батарей фільтрових кіл, вибраних на основі усталених режимів роботи та вимог перехідних процесів.

  1. M. Pasko and A. Lange, “Reactive Power Compen­sation and Harmonic Mitigation by Reactive Filters LC”, Przeglad Electrotechniczny, no.4, pp.126 – 129, 2010.
  2. C.-J.Chou, C.-W.Liu, J.-Y.Lee, and K.-D.Lee, “Op­timal Planning of Large Passive-Harmonic-Filters Set at High Voltage Level”, IEEE Transactions on Power Systems, vol. 15, no.1, pp. 433–441, 2000.
  3. IEEE Guide for Application and Specification of Harmonic Filters, IEEE Std 1531-2003.
  4. J.A. Bonner, et al., “Selecting Ratings For Capaci­tors And Reactors In Applications Involving Mul­tiple Single-Tuned Filters”, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 10, no.1, pp.547-555, 1995.
  5. R. F. Dudley et al., “Special Design Considerations for Filter Banks in Arc Furnace Installations”, IEEE Transactions on industry applications, vol. 33, no.1, 226 – 232, 1997.
  6. J.Warecki and M. Gajdzica, “Energizing Arc Fur­nace Transformer in Power Grid Involving Harmo­nic Filter Installation”, Przeglad Electrotechniczny, no.4, pp. 64 – 69, 2015.
  7. M. Gajdzica and J. Warecki, Transients in Multiple Power Filter Circuits. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017.
  8. IEEE Std. P57.16/d7 – 2010. Draft Standard Requirements, Terminology, and Test Code for Dry Type Air Core Series Connected Reactors, New York, IEEE, 2010.
  9. IEEE Std. 18-2012, Standard for Shunt Power Capacitors, New York, IEEE, 2013.