Адсорбційні властивості комбінованих рослинних порошків

2021;
: с. 38 – 47
https://doi.org/10.23939/jeecs2021.01.038
Надіслано: Березень 26, 2021
Переглянуто: Травень 06, 2021
Прийнято: Травень 14, 2021
1
Інститут технічної теплофізики НАН України
2
Інститут технічної теплофізики НАН України

Однією із основних технологічних властивостей комбінованих рослинних порошків, одержаних з рослинної сировини, важливе значення має рівноважна вологість. Оскільки від цього показника залежить кінцевий вологовміст та енергетичні затрати на процес зневоднення. Для визначення рівноважної вологості зразків комбінованих порошків залежно від відносної вологості повітря застосовувався тензометричний (статичний) метод Ван Бамелена. В результаті досліджень отримано кінетичні криві адсорбції водяної пари моно- та комбінованих рослинних порошків, які порівнювались між собою. Порівняння ізотерм адсорбції, що не дивлячись на однаковий характер цих ізотерм, які показують, що ці матеріали представляють собою капілярно-пористі колоїдні тіла і маючи однакові форми зв’язування вологи (адсорбційну, капілярну та осмотичну) в той же час суттєво відрізняються один від одного рівноважною вологістю. При зберіганні композиційних порошків з метою збереження їхніх технологічних властивостей рекомендується підтримувати в приміщенні наступні умови: вологість повітря 60 – 70 % при температурі 20 – 25 ºС та  герметично їх запаковувати.

  1. Zh.O. Petrova, Yu.F Sniezhkin, V.M. Paziuk, K.М. Samoilenko Drying of antioxidant composite materials based on table beet.  Energy engineering and control systems. Vol. 1, No. 1, 2015, pp. 25-28. https://doi.org/10.23939/jeecs2015.01.025
  2. Yu. F. Sniezhkin, Zh. O. Petrova, V. M. Paziuk Energy efficient heat technologies for the production of functional food powders. Monograph. Vinnytsia (VNAU), 2016, 456. (in Ukrainian)
  3. Yu.F. Sniezhkin, L.A. Boriak, A.A. Khavyn Energy-saving heat technologies for the production of powders from secondary raw materials. Scientific thought, 2004, 228. (in Russian)
  4. Zh.O. Petrova, Yu.F. Sniezhkin. Energy efficient heat technologies for processing functional raw materials. Scientific thought, 2018, 187. (in Ukrainian)
  5. Yu.F. Sniezhkin, Zh.O. Petrova Food powders from vegetable raw materials. Classification, production methods, market analysis. Biotechnology, Issue 3 (5), 2010, pp. 43-49. (in Ukrainian)
  6. Yu.F. Sniezhkin, Zh.O. Petrova, O.P. Samoilenko, K.M. Hetmaniuk Some technological characteristics of functional powders. Scientific works of the Odessa National Academy of Food Technologies. Issue 38, Vol. 2, 2010, pp. 152-156. (in Ukrainian)
  7. Zh.O. Petrova, Yu.F. Sniezhkin, K.M. Hetmaniuk Investigation of adsorption processes of antioxidant plant powders. Scientific works of the Odessa National Academy of Food Technologies. Issue 45 Vol. 2, 2014, pp. 21- 25. (in Ukrainian)
  8. B.L. Flaumenbaum, A.T. Bezusov, V.M. Storozhuk, H.P. Khomych. Physico-chemical and biological bases of canning production. Odessa, Druk, 2006, 400. (in Ukrainian)
Zh. Petrova, K. Samoilenko. Adsorption properties of combined vegetable powders. Energy Engineering and Control Systems, 2021, Vol. 7, No. 1, pp. 38 – 47. https://doi.org/10.23939/jeecs2021.01.038