Тектономагнітні дослідження в Західній Антарктиці

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна
3
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
4
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
5
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Представлені результати тектономагнітних досліджень в районі розташування антарктичної станції Академік Вернадський. За період з 1998 по 2002 р на тектономагнітному профілі Бархани-Расмуссен виконано 3 цикли повторних магнітних спостережень, що дозволило дослідити динаміку магнітного поля в районі архіпелагу Аргентинські острови. Виявлено аномальні монотонні зміни поля F близько -3,5 нТл в зоні регіонального тектонічного лінеаменту субмередіонального простягання. На основі математичного моделювання зроблено висновок, що природа тектономагнітних аномалій обумовлена ​​підмагнічуванням порід віковою варіацією, а також пєзомагнітним ефектом під дією розтягуючих субширотних тектонічних напруг.

1.   Г.Э.Грикуров. Геология Антарктического полустрова.- М.:Наука, 1970,- 120с.

2.   Бахмутов В.Г. Геологический обзор архипелага Аргентинские Острова и прилегающей территории Антарктического полуострова. / Бюлетень Українського Антарктичного Центру.- Випуск 2,- 1998,- С.77-84.

3.   V.Maksymchuk, V.Kuznetsova, l.Chobotok, J.Dotsenko. Tcctonomagnetic investigations in the region of Academic Vernadsky Station.- Ukrainian Antarctic Center Bulletin. Issue 4. Kyiv, 2002.- P. 197-201.

4.  Третяк AH., Яременко Л.Н., Бахмутов В.Г. Геомагнитные вековые вариации в Антарктике./ Бюллетень Українського Антарктичного Центру.- Випуск 4,- Київ, 2002.- С.83-89.

5.   Максимчук В.Ю., Городиський Ю.М. Кузнецова В.Г. Динаміка аномального магнітного поля Землі.- Львів: Євросвіт, 2001.- 308с.

6.   Логачев A.A. Kvpc магниторазведки.- М.: Недра, 1968.-312 с.

7.  Абдуллабеков К.Н., Максудов С.Х. Вариации геомагнитного поля, связанные с упругими напряжениями в земной коре сейсмоактивных районов. - Ташкент: ФАН, 1975.- 128 с.

8.   Сковородкин Ю.ІІ. Изучение тектонических процессов методами магнитометрии.- М.: Наука, 1985,- 196с.

9.  Нао Jin-qi, Hastie L.M., Stacey F.D. Theory of seismomagnetic effect: a reassessment //Phys. Earth and Planet. Inter., 1982, 28, p. 129-140.