До визначення густини розподілу мас в центрі планети

Автори:
1
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”

Отримана формула, що визначає значення щільності планети через інтегральні характеристики, які можна отримати на основі даних спостережень.

1.  Мещеряков Г.А.Фыс М.М. Определение плотности земных недр рядами по биортогонаным системам многочленов.-В кн.:Теория и методи интерпретации гравитаиионных и магнитных аномалий.1981,М.: Мир, с.329-334.

2.   Буллен К.Е. Плотность Земли. М.:Мир, 1978,437.

3. Alersandr N.Marchenko Earh"s radial dernsity nrofiles based on Gauss" and Roshe  distributions ANNOLIXI Boolletino Di  Geodesia E Scinnze AFFINI' N 3, p 201- 220