Геоінформаційні технології в інтерпретації геофізичних даних методами нової інтерпретаційної гравіметрїї (НІГ)

Автори:
1
Північно-Східний комплексний науково-дослідний інститут Далекосхідне Відділення РАН, місто Магадан

Введення елементів геоінформаційних технологій у процес інтерпретації аномалій поля сили тяжіння привело до можливості побудови тривимірних густинних моделей земної кори довільної детальності. Дані моделі відповідають критеріям Адамара. Отримані результати дозволили виявити нові і підтвердити раніше відомі закономірності.

  1. Ващилов Ю.Я., Гайдай Н.К., Сахно О.В. Трехмерная глубинная плотностная модель Паутовского горста и ее геологическая интерпретация (Северо-Восток России).// Тихоокеанская геология. – Владивосток. – 2008. – Т.27. №4. – С.22-38.
  2. Ващилов Ю.Я. Глубинные гравиметрические исследования. – М.: Наука. – 1973. – 156 с.
  3. Гайдай Н.К. Новая интерпретационная гра­виметрия. Понятия. Возможности. Перс­пективы использования. // Вестник Северо-Восточного государственного университета. – Магадан. Изд-во СВГУ – 2010. - №13. Спецвыпуск. – С. 10-14.
  4. Гайдай Н.К. Возможности использования новой интерпретационной гравиметрии (НИГ) для оценки условий локализации золотого оруденения. // Вестник Северо-Восточного государственного университета. – Магадан. Изд-во СВГУ – 2010. - №13. Спецвыпуск. – С. 54-57.
  5. Горячев Н.А., Гайдай Н.К. Рельеф кровли невскрытых плутонов ядра Оротуканского поднятия и локализация проявлений олово-редкометалльной минерализации. // Колымские вести. – Магадан. – 2003. - №24. – С.2-4.