Моделювання хвильових полів у шаруватих середовищах із додатковими напруженнями

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
3
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Розглянуто модель вертикально-неоднорідного середовища, коли один або декілька шарів знаходяться під додатковою напругою. Для розв`язання задачі запропоновано використання матричного методу Томсона—Хаскела для побудови поля переміщень з метою використання відповідних аналітичних співвідношень для вирішення оберненої задачі щодо тензора напружень або/і  параметрів джерела. Одержані результати математичного моделювання є простими у використанні, їх можна застосовувати для інтерпретації сейсмічних записів.

  1. Аки К., Ричардс П. Количественная сейсмология: Теория и методы. — М.: Мир, 1983. —  T. 1, 2.
  2. Молотков Л.А. Матричный метод в теории распространения волн в слоистых, упругих и жидких средах. — М.: Наука, 1984. — 880 с.
  3. Пустовитенко Б.Г. Форосское землетрясение 18 октября 1998 года, Мс=4,3, Io=5 (Крым) // Землетрясения Северной Евразии в 1998году. —  Обнинск: ГСРАН, 2004, С.240 — 248
  4. Малицький Д.В. Моделювання хвильових полів, збурених ефективно–точковою дислокацією/ Д.В.Малицький, О.О.Муйла // Вісник КНУ ім.Тараса Шевченка. Серія геологія. — 2007  —  вип.41. — С.25 — 29.
  5. Малицький Д.В. Аналітично–числові підходи до обчислення часової залежності компонент тензора сейсмічного моменту / Д.В.Малицький // Геоінформатика. — 2010. — Т1. —  С.79 — 86.
  6. Tian J. Influence of stress on elastic wave velocity around a borehole in rocks/ J. Tian, Yu. Man, Z. Xie, H. Iq // The 14th World Conference on Earthquake Engineering - 2008.