Реєстрація сейсмічних сигналів земноприпливними приладами

1
Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна
2
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
3
Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна

Вивчено можливість застосування земноприпливних приладів для реєстрації сейсмічних хвиль від  землетрусів та інших геодинамічних подій. Досліджується інерційна і гравітаційна складові сейсмічного сигналу в маятникових сейсмометрах і припливних приладах (сейсмонахиломірах і гравіметрах). Показано, що це тотожні прилади і відрізняються стабільністю вузлів та параметрами елементів  фільтрації. Припливні прилади більш чутливі в наддовгоперіодній області, де переважає гравітаційний вклад. Дано приклади записів сейсмічних коливань припливними приладами при деяких землетрусах.

  1. Чебров В.Н., Воропаев В.Ф., Дрознин Д.В. и др. Развитие сети цифровых сейсмических станций Камчатки // Геофизический мони­торинг Камчатки: Матер. научно-технической конф. 17–18 января 2006г. Петропавловск-Камчатский. 2006. С. 13–20.
  2. Шляховый В.П. Анлиз структурных схем фото­елект­рических наклономеров с отрицательной обратной свяью. –Вращение и приливные деформации Земли, 1978, вып. 10, с.58-63.
  3. Шляховый В.П. Реакция наклономеров автокомпенсационного типа на динамические воздействия. –Вращение и приливные деформа-ции Земли, 1980, вып. 12, с.63-68.
  4. Шляховый В.П. Помехоустойчивость наклономеров автокомпенсационного типа. – Вращение и приливные деформации Земли, 1982, вып. 14, с.41-46.
  5. Шляховий В.В. Цифровий сейсмоприпливний комплекс Полтавської гравіметричної обсер­ваторії, технологія спостережень. // Геоди­наміка. -2007, 1(6), с. 60-66.