Порівняльні характеристики параметрів вектора Візе та його варіацій на режимній геофізичній станції „Нижнє селище” та магнітній обсерваторії „Гурбаново”

2013;
: pp. 171 - 173
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.171
Надіслано: Серпень 01, 2013
1
НАН України, Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
3
Геофізичний Інститут Словацької Академії Наук
4
Геофізичний Інститут Словацької Академії Наук
5
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Виконано порівняльний аналіз рядів магнітоваріаційних параметрів для режимної геофізичної станції „Н.Селище” (Закарпатський прогин) та  магнітної обсерваторії „Гурбаново” (Західні Карпати). Часові зміни параметрів векторів Візе на обох пунктах спостереження мають подібну морфологію. На МО „Гурбаново” виділяється локальна аномалія, природа якої, ймовірно, пов‘язана з сейсмотектонічними процесами у літосфері регіону.

  1. Климкович Т.А., Городиський Ю.М., Кузнєцова В.Г., Максимчук В.Ю. Дослідження часових змін параметрів векторів індукції у Закарпатському сейсмоактивному прогині // Геофиз. журнал.-2009р. №6, т.31 – С.147-152.
  2. Климкович Т.А., Городыский Ю.М., Харин Е.П. Временне  изменения  векторов  Визе в некоторых сейсмоактивних регионах мира // V Международная конференция „Солнечно-земные связи и физика предвестников землетрясений” С.Паратунка Камчатский край 2-7 августа 2010 года. Сборник докладов Петропавловск-Камчатский, 2010, – С.121-124.
  3. Максимчук В.Е., Климкович Т.А., Городыс­кий Ю.М., Трегубенко В.И., Кузнецова В.Г., Якас Ю.В. Результаты исследований временных изменений векторов индукции на Карпатс­ком геодинамическом полигоне // Материалы Пятой всероссийской школы-семинара имени М.Н. Бердичевского и Л.Л. Ваньяна по электромагнитным зондированиям Земли – ЭМЗ-2011, Книга 1,Санкт-Петербург,16-21 мая, 2011, – С.249-252.
  4. Сейсмологический бюлетень Украины за 2011 г. / Ред. Б.Г. Пустовитенко. Севастополь, : НПЦ „Экоси-Гидрофизика”. 2012. – 232 с.
  5. Klymkovych T., Rokityansky I., Horodysky Yu., Isac A. High resolution study of temporal variations of induction vectors // Геофиз. журнал.-2010р. №4, т.32 International Conference Geodynamical PhenomenA „From Observations and Experiments to Theory and Modelling” September 20-24, 2010 Kiev, Ukraine, – P.66-67.