Зона зчленування Східноєвропейської та Західноєвропейської платформ на території Західної України

Автори:
1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України

Розглянуто історичні аспекти вивчення зони зчленування двох геологічних мегаструктур -Східноєвропейської платформи та Середньоєвропейської геологічної споруди. З погляду сучасних міжнародних досліджень регіону проаналізовано структурні особливості зони та визначено її місце розташування на території Західної України.

  1. Литосфера Центральной и Восточной Европы: Обоб­щение результатов исследований/  отв. ред. А.В.Чекунов. – Киев: Наук. думка, 1993. – 259 с.
  2. Медведев А.П. Природа доальпийской структуры Волоны-Подлолии и смежных регионов. – Киев: Наук.думка, 1979. – 80с.
  3. Тектоническая карта Украинских Карпат. М-б 1:200 000. /Под ред. В.В.Глушко, С.С.Круглова. – Киев: УкрНИГРИ, 1986.
  4. Тимощук В.Р. До питання про пiвденно-захiдну границю Схiдно-Європейської платформи. Мат. наук. конф. Геофiзичнi технологiї прог­нозу­вання та монiторингу геологiчного середо­вища. – Львiв: В-во «СПОЛОМ». 2008. – 33 – 34 с.
  5. Хоменко В.И. Глубинная структура юго-западного края Восточно-Европейской платформы. К.: Наук.думка, 1987. – 139 с.
  6. Jensensen, S.I. et al.  Moho topography and lower crustal wide-angle reflectivity around the TESZ in southern Scandinavia and northeastern Europe. / Tectonophysics 360. 2002.- P.187-213.
  7. Tornquist  A. Geologie von Ostpreussen. – Berlin, 1910.