Геодинамічні та геофізичні ефекти у фізичних моделях взаємодій оболонок Землі

2013;
: pp. 359 - 361
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.359
Надіслано: Серпень 01, 2013
1
Львівський національний університет імені Івана Франка
2
Львівський національний університет імені Івана Франка

Проаналізовано перспективи створення нових фізичних моделей, що описують структури Землі та їхню еволюцію, а також методичних підходів щодо класифікації структур і вимірювання параметрів фізичних полів Землі. Зазначено, що дослідження глибинної будови, складу і геодинаміки літосфери континентів і океанів дає змогу виділити системи, пов’язані з глобальними процесами розвитку Землі (рифти, глибокі нескомпенсовані западини, континенти, океани) і регіональними явищами всередині континентів і океанів.

 1. Фурман В.В. Взаємозв’язок геодинамічних і геофізичних ефектів у фізичних моделях взаємодій оболонок Землі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. 2007. Вип. 21. C. 3-34.
 2. Фурман В.В. Термодинамічні умови формування конвективних потоків верхньої мантії Землі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. 2009. Вип.23.,
  С. 82-88.
 3. Фурман В.В. Моделювання взаємозв'язку геологічних процесів в корі та мантії Землі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол.  Вип.25. 2011, с. 63-87
 4. Фурман В.В., Хомяк М.М. Моделювання теплопереносу та теплової дифузії плинів мантійних плюмів мантії Землі // Елект. та інф. Техно­логії", 2012, Вип. 2, с. 105-110.
 5. Braitenberg C., Ebbing J., Götze H.-J. Inverse modelling of elastic thickness by convolution method – the Eastern Alps as a case example // Earth and Plan. Sci. Lett. 2002. Vol. 202, P. 387-404.
 6. Cammarano F., Goes S., Vacher P., Giardini D. Inferring upper-mantle temperatures from seismic velocities // Phys. of the Earth and Plan. Int. – 2003. – Vol. 138. – P. 197-222
 7. Davaille A., Girard F., Bars M. Le. How to anchor hotspots in a convecting mantle // Earth Planet. Sci. Lett. – 2008. – Vol. 203. – P. 621-634.
 8. Ebbing J., Braitenberg C., Götze H.J. Forward and inverse modelling of gravity revealing insight into crustal structures of the Eastern Alps // Tecto­nophys. 2001. Vol. 337. N 3–s4. P. 191-208.
 9. Sang-Mook Lee. Deformation from the convergence of oceanic lithosphere into Yap trench and it sim­plications for early-stage subduction // J. of Geo­dynamics. 2004. Vol. 37. P. 83-102.
 10. Steven P. Grand Mantle shear-wave tomography and the fate of subducted slabs // Phil. Trams. R. Soc. Lond. 2002. A. Vol. 360. P. 2475-2491.