Про анізотропні трансформації потенціальних полів

2013;
: pp. 75 - 77
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.075
Надіслано: Серпень 01, 2013
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України,

Приведені результати дослідження геологічної інформативності анізотропних трансформацій потенціальних полів. На тестах та на спостереженому полі сили тяжіння Українських Карпат показано ефективність анізотропних трансформацій щодо виділення локальних аномалій, зумовлених глибинною розломною тектонікою та лінійними ускладненнями в осадовому покрові.

  1. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истол-кование гравитационных аномалий. – Л., 1962, – 495 с.
  2. Маєвський Б.Й, Анікеєв С.Г., Мончак Л.С. та ін., Новітні дослідження геологічної будови і перс-пектив нафтогазоносності глибоко занурених горизонтів Українських Карпат: Монографія. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 208 с.