Результати детальних ем зондувань проблемної ділянки північного борту Домбровського кар’єру

2013;
: pp. 136 - 138
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.136
Надіслано: Серпень 02, 2013
1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України, відділ геоелектромагнітних методів
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України
3
ДП Науково-дослідний інститут галургії
4
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
5
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
6
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Наведено результати електромагнітного діагностування стану середовища верхньої частини геологічного розрізу на території між р. Сівкою і північним бортом кар’єру. Зондуваннями у ближній зоні джерела поля виділено та визначено на кількісному рівні просторові характеристики аномальних за електропровідністю областей, що зумовлюють розвиток фільтраційно-суфозійних і карстових процесів у гіпсоглинистій “шапці” та рудному тілі внаслідок інфільтрації річкових вод і атмосферних опадів у водоносний горизонт та міграції у прибортову зону на нижчі гіпсометричні рівні.

  1. Кобзова В.М., Дещиця С.А., Ладанівський Б.Т., Мороз І.П. Фізичне моделювання електро-магнітних полів у геологічному середовищі. Київ, Наук. думка. – 2008. – С.110-151.
  2. Сидоров В.А. Импульсная индуктивная электро-разведка. – М.: 1985. – 185. – С. 3.
  3. Сейфуллин Р.С., Дещица С.А. Особенности и преимущества интегрального способа обработки данных зондирования становлением поля // Геофиз. журн. ─2009. ─31, № 5. – С. 152-160.