2(19), 2015

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 1290 від 28 лютого 1995 р.

У цьому номері

(13 статей)
Олександр Марченко, О. В. Кучер, Д. О. Марченко
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2015.02.007
cтоp. 7 - 14
Editoral board of interdepartamental scientific and technical review “Geodynamics”
стор. 109
Editoral board of interdepartamental scientific and technical review “Geodynamics”
стор. 110
Editoral board of interdepartamental scientific and technical review “Geodynamics”
стоp. 111