administrative law

Адміністративно-правова природа інформаційної безпеки

В статті розглянуто питання, що пов’язані з адміністративно-правовою природою інформаційної безпеки населення України та її забезпеченням в умовах кризи у сфері економіки, зменшення соціального захисту населення, зростання зовнішньої загрози від інших країн та ведення інформаційної війни проти України окремими країнами. Варто зазначити, що своєчасними щодо цього є заходи української влади, спрямовані на захист держави, її територіальної цілісності і безпеки населення країни.

Роль та значення принципів права у формуванні сучасного адміністративного права

У статті досліджено роль та значення основних принципів права у формуванні адміністративного права. Зазначено, що найважливішим завданням сучасного етапу розвитку адміністративного права є правове забезпечення функціонування публічної влади, її органів і службовців, а також форм і методів діяльності на принципах правової держави.

Правові засади професійного навчання державних службовців України

Розкрито теоретичні та практичні аспекти адміністративного права, які регу- люють проблеми, пов’язані із професійним навчанням державних службовців України. Проаналізовано етапи реформування державної служби та відповідного навчання державних службовців. Доведено, що професійне навчання державних службовців є одним із важливих напрямів у системі кадрового забезпечення державного управління високоефективними та компетентними кадрами. Саме професійне навчання є підґрунтям підвищення ефективності діяльності державного апарату в Україні.

On the prohibitions and restrictions in the administrative law

The article deals with the issues regarding the knowledge and observance of the requirements of prohibitions and restrictions, fixed by the rules of administrative law, that is relevant and interesting for both scientists and practitioners.Administrative prohibitions and restrictions are often identified with the administrative coercive measures,which does not correlate with the purpose and objectives of prohibitions and restrictions.Attention is drawn to the role and significance of legality when implementing administrative prohibitions and restrictions.

Правова форма як категорія науки адміністративного права

Висвітлено основні результати дослідження правової форми як категорії науки адміністративного права, з’ясовано її аксіологічне та онтологічне значення. Визначено співвідношення поняття “правова форма” із такими поняттями, як “правова форма діяльності”, “правова форма реалізації функцій держави”, “форма права”. Наголошено, що наявність юридичної процедури – обов’язкова ознака правової форми. 

Novel methods administrative and legal phenomena

The article raises questions of improvement of research methods legal and administrative events, identify the place and role of structural-functional and factor analysis,possibilities of application of methods of applied mathematics. The features of information and statistical tools and methods of system analysis to identify trends in social phenomena that are governed by administrative law.