аналіз

ДИНАМІКА ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ

Запропоновно методологічний підхід до визначення темпів зростання виробничих фондів в залежності від ряду техніко-економічних параметрів, зокрема строків служби фондів, співвідношення основних та оборотних складових, рентабельності фондів тощо. Також розглянуто параметри ресурсного забезпечення відтворення з врахуванням варіантів власних та позичених коштів. Отримано кількісні закономірності інтерпретуються на прикладі розв’язання задач щодо прийняття інвестиційних рішень.

Щодо точності визначення площ аналітичним способом

Виконано аналіз визначення площ земельних ділянок за різними формулами. Зроблено висновок, що оцінювати точність визначення відносних помилок необхідно за допомогою диференційного підходу.