аналіз

DESIGN AND EVALUATION OF A SMART INDOOR AIR QUALITY MONITORING SYSTEM

This paper presents the design and development of an intelligent air quality monitoring system that utilizes the widely adopted and versatile Arduino Uno microcontroller as its foundational platform. The system underwent comprehensive testing procedures to ensure its adherence to specified requirements. Moreover, a series of experiments were conducted in diverse areas of a residential environment to generate datasets for various air quality indicators.

Міжнародний досвід післявоєнного розвитку економіки: уроки для України

The article is devoted to issues of developing Ukrainian economy after the war. Damage for Ukrainian economy in 2022 after the aggression of the russian federation in 2022 is enormous. Economic consequences of aggression of the russian federation for Ukraine are comparable to consequences for other countries in XX century after the wars. This fact causes the expediency of studying and using experience on the mentioned countries concerning development of their postwar economies.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЖАНРИ КОНТЕНТУ МЕДІЙ В СТРУКТУРІ КОМУНІКАЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ

Розглянуто інформаційні жанри як майданчик для журналістських досліджень. Аналізується розвиток у сучасних соціально-економічних реаліях інформаційних жанрів. Висувається гіпотеза, що за умов капіталізації журналістики розширяються можливості інтерв’ю та його різновидів. Як інтерв’ю, так і репортаж у сучасних капіталізованих мас-медіа взаємодоповнюють одне одного, сприяють оптимізації подання контенту. Більш художньо довершеними є такі випадки медійної практики, коли в інтерв’ю не тільки вводиться репортажний елемент, а й сторонній, часом дуже суб’єктивний, стислий коментар.

Ознайомленість та дескрипції у ранній філософії Бертрана Рассела. (Науково-дослідна стаття)

Метою цієї статті є аналіз ранніх теорій ознайомленості та дескрипцій Рассела. Він намагався запропонувати розв'язання проблеми Майнонґа сутностей, які не існують, і він використав формальну логіку для розробки теорії визначених дескрипцій, яка була пов’язана з гносеологічним принципом обізнаності. Я погоджуюся з думкою, що історичний Рассел змінив деякі свої погляди, але принцип обізнаності залишився «структурним ядром» у його філософії. Автор стверджує, що обізнаність також є регулятивним принципом його логічного атомізму, навіть якщо, на перший погляд, його основний інтерес був іншим.

Analysis of the Enterprise Operating Expenses and Ways of Improvement of Their Accounting

Activities of industrial enterprises are associated with continuous consumption of certain types of resources, so expense accounting plays a crucial role in determining the enterprise efficiency. Accounting procedures occupy a key place in information support system of any enterprise, since the original information on the enterprise activities in the form of financial statements and internal documentation (source documents, journals and ledgers) is essential in order to meet the needs of internal and external users.

Термоекономічна модель системи кондиціювання повітря

Розроблена математична модель системи кондиціювання повітря, яка базується на аналізі термоекономічних показників енергоефективності та  вирішена в комплексі: визначення оптимальних параметрів; з врахуванням нестаціонарних тепло припливів та визначення оптимального пристрою з оптимізації режимів роботи холодильної системи. При проектуванні системи кондиціювання повітря  проведений термоекономний  аналіз створюваного об'єкта, вирішуючи актуальну задачу енергозбереження з урахуванням зміни тарифів на електроенергію.

АНАЛІЗ КІНОПРОКАТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО РОЗВИТКУ

У статті зроблено акцент на сучасному стані кінопрокатного ринку, зокрема розглядаються основні напрямки діяльності головних кінотеатральних мереж України: “Multiplex cinema”,  “Планета Кіно”,  “Київкінофільм”,  “Кінопалац”. Визначено їх місце на кінопрокатному ринку України. Досліджено конкурентні переваги приватних кінотеатрів, а саме “Multiplex” та “Планета кіно”. Проведено аналіз сучасного ринку кінопрокату України у період 2007-2018 рр. та визначено ступінь конкуренції цього ринку за допомогою розрахунку індексу Харфіндала-Хіршмана.

Аналітичний огляд засобів програмного забезпечення в медичній галузі

Проаналізовано ринок програмного забезпечення медичних систем та розроблено їх класифікацію за сферою застосування. З’ясовано, що інтелектуальні програми підтримки прийняття рішень, які допомагають лікарям в задачах вибору найоптимальнішого варіанта призначення лікування, створюють простір для подальшого вивчення та дослідження моделей цих систем.

Оцінювання проекту системи підтримки прийняття рішень

Запропоновано методики оцінювання проекту системи підтримки прийняття рішень. Ці методики враховують економічні аспекти якості проекту та цінність інформаційних ресурсів і прийнятого рішення

Вибір методів для пошуку однакових або схожих зображень

Досліджено методи аналізу зображень. Описано методи індексації зображень для пошуку дублікатів зображень, а також методи пошуку схожих зображень, які ґрунтуються на визначенні ключових точок. Створено прототип системи та виконано тестування описаних методів. Результат аналізу став основою для проекту інформаційної системи реверсного пошуку схожих або ідентичних зображень.