економічна безпека

Профілактика щодо правопорушень засобами адміністративного права у фінансово-економічній сфері

Метою даної статті є отримання результатів при застосуванні наукового аналізу теоретико-методологічних та адміністративно-правових засад профілактики правопорушень у фінансово-економічній сфері засобами адміністративного права, визначено поняття, особливості профілактики правопорушень у фінансово-економічній сфері та адміністративно-правові засади її реалізації. 

Економіка в системі забезпечення національної безпеки України

Досліджено зв’язок економічного розвитку і стану національної безпеки. Проаналізовано підходи до вирішення проблеми економічного розвитку у контексті формування ефективної системи національної безпеки України

Удосконалення організаційного механізму забезпечення економічної безпеки України

Охарактеризовано сутність та зміст механізму забезпечення економічної безпеки та виявлено, що він є багатоструктурною складовою частиною національної безпеки, яка складається із взаємозалежних та взаємопов’язаних складників: функціонально-структурних, секторально-галузевих, просторово-територіальних (регіональних), які взаємодіють між собою та навколишнім середовищем із метою ефективного функціонування системи загалом.

Державна фіскальна служба України як суб’єкт забезпечення податкової безпеки держави

У статті наголошено на необхідності забезпечення економічної безпеки
України крізь призму її компонентів, серед яких є система податкової безпеки не
лише підприємства на мікрорівні, а й держави загалом. Оновлено підхід щодо ознак
та поняття податкової безпеки, зокрема й суб’єктом забезпечення якої є Державна
фіскальна служба України. Окремо наголошено на недоліках у формуванні та
реалізації податкової та митної політики з позиції забезпечення безпекової
складової держави

Analysis of legal framework for ensuring economic security

The article analyzes the scientific views regarding legal and regulatory framework to ensure the economic security of Ukraine. Analyzes the legal regulation in the sphere of economic security, determined objectively predefined set of social relations aimed at ensuring protection from threats to the national economy. Revealed major problems of economic security of the state and proposals for improving legal security areas investigated.

Institutionalization of innovations in the context of strengthening economic security of a state and enterprises

The description of factors that determine the characteristics of the institutional environment is given in the article. The necessity of a more in-depth study of the problems associated with institutionalization of innovation in the context of strengthening the economic security of all market participants and improving management capitalization economy is proved. Attention is focused on strengthening the processes of institutionalization of innovation in terms of exacerbation of systemic crisis in Ukraine.

Approaches to ranking causes of management crises in an industrial and commercial association

The paper presents the improved method for ranking causes of management crises in industrial and commercial associations (ICA) in the changing environment, the peculiarity of which is designing management procedures focused on groups of similar causes of problem situations. Visualization of a set of causes leading to emergence of problem situations allows making more thorough decisions concerning the impact to be made on a particular object of ICA to ensure its economic security.

Economic security: the influence of account support of public finance management

The place of economic security in the structure of national security is analyzed. Its 
internal structure is analyzed in the article. The influence of accounting as an information 
providing of management of public finances to financial security as a part of economic 
security. The list of indicators of fiscal security is presented. The author proved that 
information support of public finance management has an indirect impact on each of these 
indicators. The directions of modernization of public finance and accounting systems are 

Accounting features of detection of business conflict in the system of control enterprise’s economic security

The essence of business conflicts’ origin is disclosed. The classification is given and
accounting of signs for detection of business conflicts in the construction of the local control
subsystem for state of economic protectability of enterprise is offered. The mathematical
description of the signs of business conflicts is used for their precise quantitative evaluation at the
current time and the possible warning in the future in the analysis of activity of economic entities.

ОЦІНКА ДІЄВОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ – СУБ’ЄКТІВ ЗЕД

Систематизовано методичні підходи до оцінювання економічної безпеки підприємства, запропоновано авторське трактування дієвості системи управління економічною безпекою підприємства, діагностовано стан економічної безпеки досліджуваного підприємства, удосконалено методику оцінювання дієвості системи управління економічною безпекою, яку апробовано на матеріалах підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність.