енергоспоживання

Прогнозування пробігу електромобіля за критерієм енергетичної оптимальності

Обмежений пробіг без заряджання є однією з головних перешкод до широкого розповсюдження електромобілів. Краще розуміння енергоспоживання автомобіля та запасу ходу можуть допомогти зменшити стрес водіїв електромобілів. Ця робота пропонує стратегію прогнозування на основі моделі для оцінки енергоспоживання електромобіля. Оцінка враховує конкретні параметри електромобіля, а також топології дорожньої мережі, в якій працює транспортний засіб, і реальні умови руху.

ТРАНСФОРМАЦІЇ АРІХТЕКУТРИ ПІСЛЯ НОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Радикальні зміни, що відбудуться в інформаційно-енергетичній сфері, радикальним чином впливуть на всі аспекти життя сучасного суспільства, і архітектура в цьому не виняток. Ці зміни можна назвати квантово-енергетичною революцією, що буде черговою революцією і дуже ймовірно відбудеться після 2050 р. Ця революція відкриває безліч нових можливостей для архітекторів, насамперед використання нових матеріалів та безмежні потужності комп’ютерів для різноманітних аспектів проектно-пошукової роботи.

Особливості експлуатації електричного автомобіля Tesla Model S90D в умовах міст України

Тенденції сталого розвитку транспорту, використання альтернативних джерел енергії і вимоги зменшення вуглецевого сліду на всіх етапах життєвого циклу і на усіх рівнях автомобільної техніки призвели до збільшення частки електромобілів як при первинній реєстрації, так і вживаних транспортних засобів. Поява на ринку великої кількості вживаних сучасних електромобілів спричинила потребу розроблення процедур забезпечення їх технічної експлуатації як з вимог раціонального користування, так і забезпечення безпеки руху.

PRINCIPLES OF THE EXPOSURE NATURAL LIGHTING MODELING OF PREMISES

It’s well known that a criterion of estimating the varying natural lighting is exposure equal to the product of light intensity by its duration. Here we have made studies into the exposure in the room depending on the orientation of a light aperture and its location in space. The exposure has been considered by the example of three identical office rooms with the same light apertures oriented north, west and south and having three positions – vertical, inclined and horizontal. To calculate the annual exposure we made use of the well-known software package VELUX Daylight Visualizer 2.

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ ДОВКІЛЛЯ ТА ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

У зв’язку з посиленням законодавчих, державних та міжнародних вимог до охорони довкілля і необхідності оптимізації енергоспоживання паливно-енергетичних ресурсів в газотранспортній системі України виникла необхідність комплексного, ґрунтовного моніторингу довкілля та базової лінії енергоспоживання виробничих об’єктів газотранспортної системи України.

Формування моделей енергоспоживання вузлів серверного кластера для підвищення енергоефективності обчислень

Запропоновано підхід до формування енергетичних моделей обчислювальних вузлів серверного кластера, що полягає в індивідуальному визначенні залежностей енергоспоживання кожного вузла від його завантаженості та подальшому використанні методу інтерполяції поліномом канонічного вигляду для отримання шуканих функцій. Запропонований метод дає змогу точно сформувати енергетичні моделі з урахуванням індивідуальних особливостей для кожного окремого вузла.

Аналіз енергоспоживання електричних автомобілів, обладнаних гібридним накопичувачем енергії

Стаття дає характеристику сучасним транспортним засобам і представляє аналіз споживання палива автомобілями, обладнаними двигунами внутрішнього згорання у Європейському союзі в контексті вичерпування паливних ресурсів. Стаття також показує залежності, які описують сили опору, що діють на транспортний засіб під час його руху, а також розглядає методи для визначення потужності необхідної для прискорення і сповільнення (гальмування). Аналізується енергоспоживання автомобіля в умовах двох доріг з різними характеристиками.

Алгоритм максимізації часу життя сенсорної мережі з використанням концепції віртуальних вузлів

Розглянуто концепцію віртуальних вузлів, які є копіями реальних вузлів, кожен з яких здатний виконувати певне завдання і відправляти отримані дані до наступного віртуального вузла. Представлено функції витрат енергії для зчитування, оброблення та передавання інформації. Введено умову обмеження, яка необхідна, коли географічна зона контролюється певною кількістю вузлів, проте не потрібна інформація від усіх вузлів. Запропоновано алгоритм щодо максимізації часу життя безпровідних сенсорних мереж, який дає змогу звести до мінімуму витрати енергії вузлів.

Environmental assessment and material solutions of a residential model design concept for research purposes

Energy effective houses increase efficiency and they are designed to decrease Negative effect on human healthy and environment during their life-cycle by means of better location, design, constructions, operation, maintenance and reconstruction performance is their main contribution which means lower energy consumption and lower operating costs. These buildings have certain thermal-technical specifications. Which consumer model will be solved by design .

Building energy efficiency improvement after thermomodernization

The article examines the consumption of fuel in given facility, in relation to the existing climatic conditions. It has been analyzed the building energy efficiency improvement after thermomodernization. Summarizes the nature of the changes in the cost of energy/fuel for the facility, with the change of income and inflation in Poland. A comparison of the terms of use of the building by the residents on the basis of questionnaire surveys was conducted. It was shown the different effects of thermomodernization of multi-family building.