Система обміну повідомленнями та опрацювання даних еколого-природничих спільнот

2022;
: cc. 30 - 38
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Із урахуванням розвитку технологічних інструментів проаналізовано інформаційні системи, які для комунікації із користувачем використовують онлайн-застосунки для обміну повідомленнями. Зазначено, що цей процес у розробленій системі підтримки прийняття рішень для обліку та опрацювання даних еколого-природничих спільнот раціональніше реалізовувати за допомогою чат-бота як програмованого застосунку, у якому використовується запропоно- ваний алгоритм взаємодії із користувачем. Інформацію бот надає у вигляді текстових або аудіоповідомлень.

Перевагою вибраної концепції подання інформації є зручність та мобільність викорис- тання розробленого онлайн-застосунку для обміну повідомленнями на різних платформах: на стаціонарних комп’ютерах, на смартфонах, на планшетах тощо. Однією зі сфер застосування роз- робленої системи підтримки прийняття рішень із інтеграцією чат-бота в онлайн-застосунку для обміну повідомленнями є управління еколого-природничими спільнотами, зокрема садовим коо- перативом.

  1. Гутгарц, К. Реєстрація садових товариств в Україні. Статут, права, обов’язки садового товариства в 2021 році. URL: https://ua.prostopravo.com.ua/neruhomist/statti/osoblivosti_reestratsiyi_sadovih_tovaristv.
  2. Loria, K. (2013). Community Garden Information Systems: Analyzing and Strengthening Community- Based Resource Sharing NetworksJournal of Extension, 51(2). URL: https://tigerprints.clemson.edu/joe/vol51/iss2/24/
  3. Wang, X., Lin, W., Zeng, W. (2010). Design and Key Technology of Gardening Information Management System Based on Data Center. Journal of Geographic Information System. 2(2), 100–105. DOI: 10.4236/jgis.2010.22015.
  4. Integrating Information Systems In Electric Utilities. URL: https://www.isis.vanderbilt.edu/sites/default/files/Moore_MS_10_9_2000_Integratin.pdf.
  5. Учет взносов: программа для учета членских взносов в СНТ. URL: https://vznosov.net/
  6. Моє ОСББ | Керуємо будинком, дружимо з мешканцями. URL: https://moeosbb.com/
  7. Best Telegram Bots: List to Help You Choose a Telegram Bot. URL: https://www.bitdegree.org/tutorials/telegram-bots/