контракт

Ризики зовнішньоекономічної діяльності: особливості та методи управління ними

На сучасному етапі розвитку економіки України в рамках міжнародного співробітництва, важливим аспектом функціонування організації є проінформованість та освіченість як працівників відділу ризик-менеджменту, так і всього персоналу у сфері управління ризиками, які виникають у процесі здійснення зовнішньоторговельних операцій. Адже своєчасне реагування у ризикових ситуаціях або ж запобігання появи ризиків у зовнішньоекономічній діяльності мінімізує можливі втрати у майбутньому.

Public-legal aspects of contractually labor contracts with employees theaters culture

This article examines the specific regulation of labor relations in theatrical cultural institutions. The necessity of the use of contractual forms of employment contract most carefully in order to prevent violations of labor rights. The analysis of regulations that are proposed to reform the specific regulation of labor relations in theatrical cultural institutions.

Features powers of attorney documentation and improvement under the current legislation

This article reveals the legal bases providing attorney assistance under current legislation. Mechanism design authority lawyer within the current codified laws. The study author makes suggestions to improve documentation of authority lawyer by law.