корпоративна культура

Сучасні тенденції та виклики щодо формування корпоративної культури в умовах реформування державного управління

Розглянуто актуальні питання формування корпоративної культури в умовах реформування системи державного управління. На засадах вивчення та аналізу досвіду інших європейських країн, сучасних тенденцій у науці та практиці державного управління, кращих вітчизняних та зарубіжних практик підготовлено відповідні пропозиції щодо подальшого розвитку корпоративної культури.

Морально-психологічний та психоемоційний стан організації як показник якості менеджменту

Досліджено важливість формування та підтримки морально-психологічного та психоемоційного стану організації в системі управління. Доведено взаємозалежність якості менеджменту від дії соціально-психологічних методів управління, які впливають на свідомість працівників, на філософію відносин у компанії, їхні соціальні, етичні, ментальні та інші інтереси. Визначено складові здорового клімату в організації, способи їх формування та діагностики. Проаналізовано традиційні та інноваційні методи управління організацією.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА МОТИВАЦІЮ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

В статті узагальнено теоретичні уявлення науковців про сутність корпоративної культури. Визначено основні етапи її формування на підприємстві. Обґрунтовано значимість корпоративної культури в управлінській діяльності підприємств. Розглянуто вплив корпоративної культури на мотивацію трудової діяльності персоналу підприємств.

Система комунікаційної діяльності в ІТ-компаніях

Розглянуто питання організації системи комунікаційної діяльності для забезпечення сумісної роботи членів територіально розподіленої проектної команди та проблеми, що виникають під час взаємодії учасників команди розробників.

Запропоновано такі рішення цих проблем: відокремлений певний вид комунікацій – віддалені комунікації, розроблена система класифікації віддалених комунікацій, що надалі стала основою моделі системи комунікаційної діяльності для використання в ІТ-компаніях.

Application of modern methods of sociometric analysis for modelling personnel optimal behavior at the enterprise

The article focuses on the analysis of the sociomapping method used for modeling the personnel optimal behavior at the enterprise, as well as on the method efficiency evaluation within the framework of the conducted research. It is suggested to apply the sociomapping method for evaluating the efficiency of the enterprise corporate culture and for the analyzing the enterprise collective organizational behavior in general. The key benefits and drawbacks of the
sociomapping method application are considered within the framework of the enterprise social networks analysis.