Сучасні тенденції та виклики щодо формування корпоративної культури в умовах реформування державного управління

Authors: 

Н. Щербак

Розглянуто актуальні питання формування корпоративної культури в умовах реформування системи державного управління. На засадах вивчення та аналізу досвіду інших європейських країн, сучасних тенденцій у науці та практиці державного управління, кращих вітчизняних та зарубіжних практик підготовлено відповідні пропозиції щодо подальшого розвитку корпоративної культури.

  1. Дмитренко М. Й. Методологічні засади дослідження корпоративної культури у соціально-філософському знанні / М. Й. Дмитренко // Гуманітарний часопис [Текст]. — 2011. — № 1. — С. 37–44.
  2. Колєсніков Г. А. Концепція сучасної корпоративної культури управління виробничих підприємств [Текст] : [навч. посіб.] / Г. А. Колєсніков. — Луцьк : ВІЕМ, 1997. — 350 с.
  3. Рафаева О. С. Коррекция корпоративной культуры / О. С. Рафаева // Справочник по управлению персоналом [Текст]. — 2004. — № 3. — С. 34–40.
  4. Бабич О. Основні засади створення корпоративної культури як інструменту управління / О. Бабич // Вісник УАДУ [Текст]. — 2003. — № 2. — С. 449–456.
  5. Романова Ю. Изменение корпоративной культуры: доверить консультантам или возможно провести самим!? / Ю. Романова // Управление персоналом [Текст]. — 2000. — № 11. — С. 25–27.
  6. Савчук Л. Развитие корпоративной культуры в Украине / Л. Савчук, А. Бурлакова // Персонал [Текст]. — 2005. — № 5. — С. 86–89.
  7. Deal T. E. Corporate Cultures. The Rites and Rituals of Corporate Life [Text] /T. E. Deal, A. A. Kennedy. — [S. p.] : Addison-Wesley publishing company, inc., 1982. — 280 р.
  8. Гэлэгэр Р. Душа организации. Как создать успешную корпоративную культуру [Текст] / Р. Гэлэгэр. — М. : Добрая книга, 2006. — С. 18.
  9. Колєсніков Г. А. Концепція сучасної корпоративної культури управління виробничих підприємств... — 350 с.
  10. Герчикова И. Н. Деловая этика и регулирование международной коммерческой практики [Текст] : учеб. пособ. / И. Н. Герчикова. — М. : Консалтбанкир, 2002. — 576 с.