Система комунікаційної діяльності в ІТ-компаніях

2017;
: cc. 131 - 138
Автори: 
Длугунович Н. А., Форкун Ю. В

Хмельницький національний університет, кафедра програмної інженерії

Розглянуто питання організації системи комунікаційної діяльності для забезпечення сумісної роботи членів територіально розподіленої проектної команди та проблеми, що виникають під час взаємодії учасників команди розробників.

Запропоновано такі рішення цих проблем: відокремлений певний вид комунікацій – віддалені комунікації, розроблена система класифікації віддалених комунікацій, що надалі стала основою моделі системи комунікаційної діяльності для використання в ІТ-компаніях.

Автори запропонували виділяти такі види завдань, які повинна вирішувати система комунікаційної взаємодії в ІТ-компанії: забезпечення комунікації у процесах управління командою розробників (communications); підтримка спільної організації групової роботи з оброблення загальної інформації та інформації з проекту (cooperation); підтримка колективної роботи для розроблення програмного забезпечення (collaboration); сприяння формуванню та розвитку корпоративної культури організації (corporate culture).

Для кожного виду завдань автори запропонували низку інструментів, використання яких забезпечує здійснення віддалених комунікації під час розроблення програмного забезпечення. Також визначено елементи, з яких складається система комунікаційної діяльності ІТ-компанії. Умовно їх можна поділити на три групи. До першої групи належать проекти, роботи та підзадачі, до другої групи офіси, команди, виконавці, ролі в проекті та права доступу, до третьої – комунікації, їх цілі, види, канали та інструменти. Врахування впливу всіх цих елементів дає можливість швидко розгорнути системи комунікаційної діяльності в ІТ-компанії із залученням територіально розподіленої проектної команди для роботи над проектом.

1. Amble S.r Agile Modeling: Effective Practices for eXtreme Programming and the Unified Process [Text] / Scott Ambler. – John Wiley & Sons, Inc., New York, 2002. – 402 p. – ISBN: 0-471-20282-7.

2. Herbsleb James D. Geographically Distributed Software Development. Bell Labs, Lucent Technologies [Electronic resource] / James D. Herbsleb Rebecca E. Grinter, and Lawrence Votta Jr. – Mode of access:http://kluedo.ub.uni-kl. de/volltexte/2000/217/pdf/no_series_210.pdf. – Title from the screen

3. Markovets O. Modeling of citizen claims processing by means of queuing system / O. Markovets, A. Peleschyshyn // International Journal of Computer Science and Business Informatics (IJCSBI). – Vol. 15, No. 1. – India :IJCSBI.ORG, 2015. – P. 36–46.

4. Sutherland Jeff. Distributed Scrum: Agile Project Management with Outsourced Development Teams [Electronic resource] / Sutherland Jeff, Ph. D. Anton Viktorov. – Mode of access: http://jeffsutherland.com/SutherlandDistributedScrumHIC CS2007.pdf. – Title from the screen.

5. Fedushko S. Design of registration and validation algorithm of member’s personal data / S. Fedushko, Yu. Syerov // International Journal of Informatics and Communication Technology. – Indonesia: Institute of Advanced Engineering and Science, 2013. – Vol. 2. – No. 2. – P. 93–98.

Длугунович Н. А. Система комунікаційної діяльності в ІТ-компаніях / Н. А. Длугунович, Ю. В. Форкун // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 872. — С. 131–138.