легітимність

Напрямки законодавчого удосконалення діяльності головних управлінь юстиції

Проаналізовано діяльність Державної реєстраційної служби України та Державної виконавчої служби України. Внесено пропозиції щодо зміни окремих положень нормативно-правових актів. Надано рекомендації щодо співпраці головних управлінь юстиції з громадськістю.

Легітимність влади як правовий феномен та її прояви в умовах демократичної трансформації

У статті аналізується питання правової природи легітимності, яка є основною властивістю публічної влади в процесі взаємодії з інститутами громадянського суспільства. Вона є необхідною умовою функціонування публічної влади в умовах демократичної трансформації, яка забезпечує політичну стабільність та правопорядок в державі.

Правомірність слідчих дій як основна умова їхньої допустимості

Основними засобами формування доказової бази є слідчі дії. Відповідно, як з теоретичного, так і з практичного погляду актуальними є питання, за яких умов їх можна визнати правомірними і яким чином їхню правомірність можна забезпечити.

Administrative framework principle of legality in public administration

The authors elucidate the meaning and essence of governance and ensuring the principle
of legality in its activities. After all, the principle of legality lets you operate the system of
public administration, carry out meaningful impact on social relations, to provide
management services and so on

Legal doctrine of national sovereignty and legitimacy of the government in france during the nineteenth century

The article contains the analysis of the development history of the national sovereignty
doctrine and legitimacy of the government in France during the nineteenth century. It
indicates that the mentioned doctrine is significantly different from the one offered by Jean
Jacques Rousseau in the eighteenth century. It was based on the idea of natural human rights,
which are the main criteria for democratic legitimation, and the idea that legitimacy is not a
constant feature of public authority and therefore requires constant moral recognition within