населений пункт

АГРОВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК ФАКТОР ЗМІН АРХІТЕКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХІ СТ.

Забезпечення продовольством є найважливішою базовою потребою людини. Сфера агровиробництва прямо чи опосередковано впливає на систему розселення, щільність та інші соціально- демографічні параметри. Однак у минулому можливість забезпечення продовольством обмежували розміри та кількість населенням міст. Нині і в недалекому майбутньому можливості створення продовольства на локальному рівні суттєво впливатимуть, як на архітектурно-розпланувальну структуру поселень, так і та візуально-морфологічну структуру будівель та споруд – архітектурних об’єктів.

ФОРМУВАННЯ ОБОРОННИХ УКРІПЛЕНЬ ЛІТОПИСНОГО ПЛАВУ (ЖВАНЦЯ) У XII-XVIII СТ.

Автори статті вперше в українській історіографії приділяють увагу
урбаністичній ґенезі подільського містечка Жванець, яке історично сформувалось як
важливий прикордонний пункт. Завдяки географічному розташуванню та рельєфним
особливостям місцевості, держави, яким він належав, вбачали в ньому стратегічне
значення. Незважаючи на це, у науковій літературі питанню містобудівного розвитку
містечка приділено мало уваги, в результаті чого Жванець (станом на 2020 р. – центр
Жванецької об’єднаної територіальної громади) не має візії регенерації історико-

ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСТА СКОЛЕ ДО ПОЧАТКУ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Проаналізовано процес виникнення та становлення міста Сколе. Визначено рівень впливу власників міста Сколе на планувальну структуру, оборонну, торговельну, ремісничу, адміністративну, репрезентативну, духовно-релігійну, культурно-освітню функції. Розглянуто колонізаційні процеси, які відбувались на Сколівщині

Методи та засоби розвитку територіальної громади в напрямку ремонту доріг

У статті розглянуто моделювання ремонту доріг територіальної громади за наявності коштів та залежно від стану доріг. Для моделювання запропоновано використати метод пошуку мінімального кістякового дерева на основі модифікації алгоритму Пріма. Наведено приклади використання запропонованого підходу в межах Ходорівської територіальної громади.

Вдосконалення методики визначення індексів цінності земель населених пунктів

Мета. Метою цієї публікації є дослідження наявної методики розрахунку рівня індексу окремих факторів, які впливають на цінність землі, а також комплексного індексу цінності земельних ресурсів як на території окремих функціонально-планувальних структур населеного пункту, так і на всій території. На основі виконаних досліджень стало можливим вдосконалити розрахок вище зазначених індексів та підвищити ефективність земельнооцінювальних робіт у населених пунктах. Методика.