нівелювання

Про модернізацію Української висотної системи

Мета. Метою даної роботи є встановлення зв’язків між Балтійською та Європейською системами висот на основі проведення нівелювання І класу між українськими та польськими контрольними пунктами базової висотної мережі та побудова поверхні квазігеоїда на прикордонну територію. Методика.

Дослідження ходу фокусувальної лінзи нівеліра Dini 22

Проведено експериментальні дослідження ходу фокусусувальної лінзи цифрового нівеліра Dini 22. Отримані результати вказують, що точність перефокусування конкретного нівеліра перебуває в межах точності відліку.