об'єкт

Застосування лінгвістичних змінних та вагових коефіцієнтів під час формування інтегральної оцінки об’єкта у задачах OPINION MINING

Описанл процедуру формування інтегрального показника об’єкта згідно з відгуками користувачів під час застосування методів оцінювання опінії текстової інформації у web-документах.
Запропоновано використання лінгвістичних змінних та застосування вагових коефіцієнтів для достовірнішого результату оцінювання емоційного забарвлення текстової інформації.

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ТРАНСПОРТНОЇ КОМПАНІЇ

Висвітлено проблеми та рішення в логістиці складських операцій транспортної компанії. Визначено програмне забезпечення для реалізації імітаційної моделі. Проведено імітаційне моделювання функціонування складу транспортної компанії. Розглянуто основні етапи при реалізації імітаційної моделі. Створено контекстну діаграму для імітаційної моделі та уточнено її за допомогою декомпозиції контекстної діаграми. Розглянуто етапи формування імітаційної моделі у FlexSim. Створено базу даних та підключено до ПЗ FlexSim.

Принципи та механізм державного регулювання економіки

Розглянуто проблемні питання щодо принципів та механізму державного регулювання економіки як складової механізму державного регулювання. Розкрито зміст механізму державного регулювання економіки на основі вивчення механізму державного управління, етимології слова «механізм» з урахуванням сутності державного регулювання економіки. Визначено компонентну структуру механізму державного регулювання економіки, розглянуто та охарактеризовано його складові. Визначено та обґрунтовано принципи державного регулювання економіки.

Формування комплексного механізму державного управління в сфері соціального становлення та розвитку молоді

З’ясовано сутність поняття «комплексний механізм державного управління». Подано модель взаємодії держави, суспільства та молоді. Розроблено матрицю комплексного механізму в сфері соціального становлення та розвитку молоді.

Особливості механізму захисту прав людини у кримінальному провадженні

Належний правовий захист у кримінальному процесі відіграє провідну роль,
оскільки є надзвичайно важливим та обов’язковим елементом державного й суспільного
розвитку, виступає основою для формування демократичної правової держави та
громадянського суспільства. Розбудова правової держави неможлива без дотримання
гарантій захисту прав людини, без забезпечення чіткого механізму функціонування
такого специфічного демократичного інституту, яким є адвокатура.
Значення правових інститутів, котрі покликані захищати права людини, істотно

Legal activity in the economy

The professionalism of the lawyer most complete and versatile manifested in the
activities, behavior and communication. According to scientific sources, activities – a person
active interaction with the environment, during which a person acts as an action focused on an
object and thus satisfy their needs. Activity – specific form of relationship to the world and
himself, as manifested in purposeful change and transformation of the world and human
consciousness.

Description of court-book-keeping examination

In the article a concept and maintenance of court-book-keeping are certain examination
in the field of economic activity. The scientific concepts ofcourt-book-keeping examination are
investigational. An object and objects of research court-book-keeping examination are certain.
Basic tasks are outlined and a list over of questionsis brought that belong to the expertaccountant
for their decision. Methods and methods of realization of court-book-keeping
examination are described.

Description of commodity judicial-expert examination of commodities of folk consumption

In the article a concept and maintenance are certain commodity judicial-expert examination of commodities of folk consumption and services. Scientific looks are described to the concept of commodity judicial-expert examination of commodities of folk consumption and services. The basic objects of commodity judicial-expert examination are certain. The basic tasks of commodity judicial-expert examination of commodities of folk consumption and services are outlined.

Відповідальність за екологічні правопорушення, зокрема за ст. 246 – незаконна порубка лісу

Знищення лісових насаджень в Україні є однією з найактуальніших проблем сьогодення, що турбує не лише екологів, а й простих громадян. Неконтрольоване вирубування лісів, особливо в зимовий період, досягає критичного рівня. Щодня нелегально вирубують тисячі дерев. Експерти зазначають, що найоб’єктивніше про зменшення площі українських лісів і про вирубування найстаріших масивів свідчать знімки з космосу.

Концептуалізація понять “модель” та “моделювання” у наукових дослідженнях

Розглянуто окремі аспекти застосування методу моделювання у наукових дослідженнях. Запропоновано філософські максими, на яких ґрунтується поняття моделі. Подано узагальнене означення моделі, її характеристики та типологію.