пошук

Conducting a search during the investigation of illegal traffic of poisonous or strong medicinal products

The article examines the illegal handling of poisonous or potent drugs, which poses a danger to the health of the population, since the uncontrolled circulation of such items threatens an indefinite circle of participants in social relations. The article defines the tactical tasks of the investigation of criminal offenses and the algorithm for conducting such investigative (search) action as a search.

КОНКУРСНИЙ ДИЗАЙН ЗА ЗАВДАННЯМИ РЕАЛЬНИХ ЗАМОВНИКІВ В АРХІТЕКТУРНІЙШКОЛІ ЯК НОВИЙ ВЕКТОР ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНЬОГО

У статті висвітлено місце конкурсного дизайну за завданнями реальних замовників в навчальному процесі студентів Львівської архітектурної школи на кафедрі дизайну архітектурного середовища і, зокрема, аналіз ідей студентських творчих колективів на
кращу ескізну пропозицію нового архітектурного вирішення та розширення функцій торгового центру “Панорама” в м. Одеса. Ці проєкти цінні тим, що вирішувалися не лише за одним аспектом – пропозицією тільки типологічних, просторових, функціональних або
архітектурно-естетичних ідей, а врахуванням усіх їх загалом – синкретично.

Структура системи порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом

Проаналізовано схему функціонування сервісів для визначення унікальності електронних текстових документів, розглянуто їхні основні характеристики під час перевірки на оригінальність наукової статті. Наведено структуру системи порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом, описано принцип функціонування кожної з її основних компонент.

Експериментальне дослідження пошуку значущих ключових слів україномовного контенту

Проведено порівняльне експериментальне дослідження методів пошуку значущих ключових слів україномовного контенту. В основу підходу до автоматичного визначення ключових слів покладено стемінг Портера слів української мови за відстанню Левенштейна, враховано можливості використання тематичного словника та вилучення заблокованих слів. На експериментальній базі зі 100 наукових публікацій технічного спрямування порівняно з авторськими варіантами отримано числові статистичні характеристики точності результатів пошуку.

Про прямі методи пошуку як засіб підготовки структур до пошукового буріння на нафту і газ

Проведено аналіз прогнозування нафтогазоперспективних ділянок прямими методами. Розглянуто підхід комплексування геохімічних та геофізичних методів для підвищення ефективності пошуків покладів вуглеводнів.

Переховування євреїв монахами Студійського Уставу на взуттєвій фабриці «Солід» у Львові в 1942–1944 рр.

Описано переховування єврейських родин у підвалах взуттєвої фабрики «Солід» у Львові монахами Студійського Уставу протягом 1942–1944 рр. Викладено історію фабрики і її директора ієромонаха Йоана (Петерса). У другій частині висвітлено становище робітників у львівському гетто, працю євреїв-шевців та їхню втечу з сім’ями у серпні 1942 р. на запрошення студитів. Звернено увагу на питання побуту, небезпек перед якими постали ці люди.

Use of tactical receptions in investigation of crimes perfect by the organized criminal groups

In the article maintenance and concept of tactical receptions are considered at carried out inquisitional (search) actions. Features are certain that must be taken into account at the choice of tactical reception during realization of inquisitional (search actions in investigation of crimes accomplished by the organized criminal groups. Basic factors are outlined that influence at choice concrete tactical reception from realization of inquisitional (search) actions in investigation of the marked crimes.

On the enforcement of fundamental rights and freedoms of individuals and humans while executing a search

In the article issues concerning criminal procedure while executing a search are analyzed. Procedural grounds and a process of search execution by authorized persons at a time of criminal procedure are revealed. Also, it is admitted that the application of proper legal procedure will encourage the protection of fundamental rights and freedoms of a person in criminal procedure.