ріпакова олія

Вплив умов екстракції на якісний склад рослинних олій

Досліджено вплив умов одержання ріпакової та соєвої олій методом екстракції у системі «тверде тіло – рідина» на якісний склад одержаних рослинних масел. Визначено основні хімічні константи (кислотне число, йодне число, естерне число, число омилення) та оптичні властивості (рефрактометричний показник заломлення та UV-Vis-спектри) для ріпакової та соєвої олій, одержаних екстракцією, при використанні хлористого метилену як розчинника із вихідної рослинної сировини різного ступеня подрібнення (0,2; 0,5 i 1,0 мм) та суміші подрібнених зернових фракцій.

Вплив ініціаторів на адгезійні властивості бітумів, модифікованих епоксидом рослинного походження

Запропоновано модифікування бітумного в’яжучого екологічною епоксидованою ріпаковою олією (BERO) в присутності ініціатора (затверджувача). Як ініціатор використано адипінову кислоту (АА), малеїновий ангідрид (МА) та поліетиленполіамін (PEPA). Встановлено вплив температури модифікування та співвідношення ініціатор : епоксид ріпакової олії (ERO) : бітум, а також природи ініціатора на властивості модифікованого бітуму. Оцінено такі якісні показники бітуму, як температура розм’якшення, пенетрація, дуктильність та адгезія до скла.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТУПЕНЯ ПОДРІБНЕННЯ ТА ПРИРОДИ ПОЛЯРНИХ РОЗЧИННИКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИЛУЧЕННЯ ОЛІЇЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ЕКСТРАКЦІЙНИМ МЕТОДОМ

У статті наведено результати експериментальних досліджень процесу екстракції рослинної олії із сої та ріпаку у стаціонарному шарі в апараті Сокслета. Як екстрагенти були використані полярні розчинники: хлористий метилен та етанол. Досліджено вплив ступеня подрібнення частинок рослинної сировини на вихід екстрагованої олії. Встановлено вплив розчинників на ефективність процесу. Результати кількісного аналізу представлено у вигляді графічних залежностей з наявністю основних параметрів процесу.

ВИВЧЕННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ МОДИФІКАЦІЇ ДОРОЖНІХ БІТУМІВ ЕРО ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЯКІСНІ ВЛАСТИВОСТІ БМП

У наш час ефективним засобом підвищення довговічності дорожніх покриттів
вважають застосування бітумів, модифікованих епоксидними сполуками. Враховуючи
доволі велику тривалість модифікації дорожніх бітумів епоксидом ріпакової олії (ЕРО),
ми вивчали процеси модифікації бітумів з використанням ультразвукової кавітації. Для
досліджень використовували дорожній бітум, модифікований епоксидом ріпакової олії з
використанням кавітації та без неї. Кавітацію у процесах модифікації дорожніх бітумів
використовували для зменшення тривалості модифікації.

Олеохімічний синтез сульфанів, їх будова та властивості

Вперше внаслідок послідовної вулканізації алкілових естерів вищих жирних кислот ріпакової олії пероксидом бензоїлу та елементним сульфуром синтезовано олеохімічні сульфани. Методами інструментального аналізу встановлено їх будову і властивості. Показано, що олеохімічні сульфани – комлексні структури різного ступеню зшивання, характеризуються відмінними антиокиснювальними й трибологічними властивостями і не викликають корозії міді та сталі у жорстких умовах тестування.

Фізико-хімічні властивості сумішевих палив для повітряно-реактивних двигунів з компонентами на основі ріпакової олії

Робота присвячена розробленню альтернативного авіаційного палива з біокомпонентами на основі ріпакової олії та вивченню їх фізико-хімічних властивостей. Серед різноманіття технологій отримання альтернативних авіаційних палив для даної роботи було обрано модифікування традиційного палива для повітряно-реактивних двигунів естерамми ріпакової олії. Було визначено основні характеристики традиційного авіаційного палива та трьох видів біокомпонентів та порівняно їх зі стандартними вимогами до авіаційного палива марки Jet A-1.