стратегія

Calculation by activity (activity-based costing) to drilling enterprise as a knowledge base formaking strategic management decisions

The methods of calculation of costs in the accounting system for the purpose of decision-
making in the strategic development of the company. Revealed differences in the various
methods of systematization of costs and calculation of production costs. The features of
approaches to different methods of calculation costs. Analyzed matching system for collecting
and processing information existing ata point in the methods of management, the
appropriateness of their use in the system of management accounting.

The strategies of stock management on farms in the Lublin province

The paper presents opinions of farmers on strategies for the management of stocks in
farms of Lublin province. The purpose of research was to define the strategies as well as the
farmers’ plans concerning stock management on farms in Lublin province. The choice of
farms has been intentional. The research constitutes of the entities from the Lublin province
taking part in the Polish system of FADN (Farm Accountancy Data Network) which run
agricultural accountancy supervised by the Institute of Agricultural and Food Economics in
Warsaw (IERiG -PIB).

Analysis integration strategy and tactics business development

Reveals the importance of feasibility study in the process of objective criteria for stable
operation of the business in the context of integration of tactics and strategy of its
development, formulation parameters of efficiency. The urgency and the direction of analysis
and integration of strategies and tactics of business method and its implementation.
There area number of factors that cause imbalances in the strategy and tactics of
market reform at the national macro level that is not conducive to achieving the desired

Ukrainian integration strategy: stages and risks

The algorithm of the ground of maintenance and sequence of steps which are necessary for the effective management of procedures for Ukrainian integration into a world economy, in particular, for the entry into European Union (EU), is investigated. The  presence of corresponding factors is examined as  pre-condition of expediency of European direction of integration of Ukraine and active activity of legislative and executive bodies of  management of Ukraine in this direction  etc..

СТРАТЕГІЧНИЙ ВИМІР КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Розглянуто концепцію соціальної відповідальності підприємства в контексті планування та реалізації стратегії його розвитку. Сьогодні про конкурентоспроможність підприємства свідчить не лише ціна пропонованих продуктів, але й умови виробництва, умови ведення бізнесу. Тому ідея соціальної відповідальності бізнесу передбачає побудову спільної цінності та створення корисності як для самого підприємства, так і для суспільства чи навколишнього середовища.

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ВЗАЄМОДІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ПІДПРИЄМСТВАМИ ІНШИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Показано провідну роль сільськогосподарського виробництва серед пріоритетних видів економічної діяльності, узагальнено тенденції організаційного наближення випуску сільськогосподарської продукції до промислової діяльності на прикладі індустріального Донбасу, розглянуто перспективи створення конгломератів для забезпечення продовольчої самодостатності регіону та надано відповідні рекомендації.

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Розглянуто економічну стратегію європейського розвитку “Європа 2020”. Акцент зроблено на ключових індикаторах у сфері зміни клімату та енергетики. Проаналізовано сучасний стан та динаміку показників емісії парникових газів в Україні порівняно з країнами Європейського Союзу. Запропоновано комплекс заходів з реалізації екологічної політики на регіональному рівні.

Отримання відновлювальних енергоносіїв внаслідок комплексного перероблення біомаси ціанобактерій

Досліджено процес комплексного перероблення ціанобактерій через отримання технічного жиру, придатного для виробництва біодизеля, та біогазу. Показано перспективність застосування гідродинамічної кавітації для збільшення ефективності екстрагування технічного жиру та синтезу біогазу. Запропонована комплексна стратегія використання ціанобактерій у енергетичних та сільськогосподарських технологіях.