стратегія

МЕМИ ЯК МАРКЕРИ ФЕЙКІВ І ПРОПАГАНДИСТСЬКИХ ТОПІКІВ У МЕДІЙНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЯХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ

Досліджено меми як експресивний риторичний ресурс у мас-медійних репрезентаціях російсько-української гібридної війни. Об’єктом розгляду є гасла й мікроцитати із 88 дискурсу російської пропаганди, що слугують для легітимації зовнішньої агресії та окупаційної політики РФ. Віддзеркалені в українському контрдискурсі як інтертекстуальний матеріал, вони використовуються у функції критичних мішеней-референцій для деконструкції фейків та знешкодження маніпулятивних програм. Загалом мережі меметичних знаків підпорядковані завданням символічної ідентифікації сторін конфлікту та їхніх завдань.

Method of decision-making the proactive project management of organizational development

Modern requirements to competitiveness, especially in the leading industries, set the priority of the development of enterprises in the energy sector.  Projecting the organizational development of power supplying companies are considered as a complex problem, which has the various technical and organizational components, the implementation of which involves non-trivial approaches and increased costs.  Therefore, to manage these projects is advisable to use a proactive approach and develop the specially adapted models and methods within the proactive management.  In order to ensure decision-

Особливості медіавідображення конфліктності

У статті досліджується журналістське висвітлення конфліктних процесів. Конфлікт розглядається як змістовий та формотворчий елемент журналістських творів. Автор аналізує, як відображення конфліктності здійснюється за допомогою змістових, жанрових, сюжетно-композиційних засобів журналістики.

Стратегія неприєднання: політика і теорія (науково-методична стаття)

Досліджено політику неприєднання як одину з ключових стратегій діяльності держави у міжнародних відносинах. Проаналізовано основні теоретичні та методологічні підходи дослідження політики неприєднання, виокремлено дефініції цього поняття та виявлено ключові ознаки стратегії неприєднання держав. Простежено історичний аспект виникнення ідеї руху неприєднання. Досліджено вплив глобалізації на зміну політики неприєднання та нейтралітету держав.

Формування позитивної корпоративної культури організацій

Розглянуто різні підходи до визначення корпоративної культури організації. Розкрито основні функції та етапи її розвитку. Висвітлено проблеми формування сучасної стратегії корпоративної культури організації та ключові напрями її реалізації в Україні.

Теоретико-ігровий підхід до оптимізації інноваційної діяльності суб’єктів господарюванн

Розроблено методологічні підходи щодо оптимізації інноваційної діяльності та виробництва удосконаленої продукції суб’єктами господарювання. Викладено при- кладні аспекти виробництва інноваційної продукції на основі запропонованої опти- мальної стратегії розвитку. обчислено оптимальний варіант випуску удосконаленої продукції підприємства для отримання найбільшої прибутковості унаслідок реалізації виробленої продукції.

Strategic Segmentation of Customers in the Market of Primary Real Estate

The authors emphasize the special significance of customer service on the primary market of residential real estate. There is carried out segmentation of the primary real estate market with the account of such a criterion as a residential housing class. There are singled out the following segments of this market: premium-segment, business-segment, comfort- segment, and economy-segment. The features of each market segment are described.

By creating a professional – competent police officers in the context of civil society

In the scientific study of the main ways of formation of professional and competent police
officers in the context of civil society. Problems of professional training of employees and
departments of the MIA of Ukraine, special attention is paid to the development of new forms
and methods of qualitative success of the police officers

Directions and possibilities of small enterprises’ profitability growth in the field of domestic store sales of building materials

The article investigates the ways of profitability growth of small enterprises, specialized in store sales of building materials. Among possible options, there are highlighted those, that can provide higher income and development for analyzed type of enterprises and also maintain their competitiveness in the market. In this article are formed list of measures, that will improve profitability of members of the building materials market, especially of small enterprises of store sales.

The problems of improving the planning and accounting of innovative development of enterprise

The problems of planning and accounting the innovation activity of company during its 
development are considered. The prospects for the development of any company today are 
increasingly dependent on its business reputation and the possibility of introducing innovations. 
Innovative activity is not represented directly in financial accounting. The existing accounting 
system doesn’t encourage activities on strategic development and ensure the growth of its value.