СТРАТЕГІЧНИЙ ВИМІР КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Authors: 

U. Balyk, M. Kolisnyk

Lviv Polytechnic National University marketynhu i lohistyky Department

Розглянуто концепцію соціальної відповідальності підприємства в контексті планування та реалізації стратегії його розвитку. Сьогодні про конкурентоспроможність підприємства свідчить не лише ціна пропонованих продуктів, але й умови виробництва, умови ведення бізнесу. Тому ідея соціальної відповідальності бізнесу передбачає побудову спільної цінності та створення корисності як для самого підприємства, так і для суспільства чи навколишнього середовища. Отже, результатом праці є “ зрівноважені” продукти – у розумінні зрівноваженості із короткостроковими цілями господарюючих суб’єктів, що їх пропонують, та довгостроковими цілями суспільної екзистенції, навколишнього середовища. Пояснено, що важливим є не лише як підприємство генерує власні прибутки – важливими є також і шляхи використання зароблених коштів. У практичній площині постає необхідність вказати причини, які роблять підприємство кращим в очах громадськості на загальному фоні конкурентів. Доведено, що значна частина управлінців сприймає переваги імплементації принципів соціальної відповідальності у практику власних підприємств перш за все у стратегічній перспективі. Обґрунтовано, що концепція соціальної відповідальності виходить за межі функціональної стратегії, сприяючи досягненню стратегічних цілей. Позитивна роль CSR є очевидною також відносно самої методики формування стратегії підприємства. Доведено, що CSR є головним інструментом, який має використовувати підприємство, розробляючи власну стратегію розвитку. А також обґрунтовано, що для того, щоб стратегію соціальної відповідальності було належно реалізовано, вона повинна ґрунтуватись на справжніх переконаннях власників, керівників та працівників підприємства та бути віддзеркаленням декларованих ними цінностей. Розглянуто ще один вимір конкурентоспроможності, який виникає із концепції CSR, – інноваційність. Тому у розумінні соціально відповідального бізнесу інновація, окрім впровадження нових технологічних рішень у вигляді нових товарів, повинна сприяти також підвищенню якості уже існуючих товарів та послуг, покращенню їхніх технічних характеристик, удосконаленню методів реалізації стратегії та відповідних процедур.

1. Баюра Д. Корпоративна соціальна відповідальність у системі корпоративного управління / Д. Баюра // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 1. – С. 21–25. 2. Грант Р. Современный стратегический аналіз / Р. Грант. – СПб.: Питер, 2011. – 560 с. 3. Колосок А. М. Соціальна відповідальність в системі корпоративного управління / А. М. Колосок // Економічний форум. – 2014. – № 1/2014. – С. 249–253. 4. Каплан Р. Сбалансированная система показателей / Р. Каплан,  Д. Нортон. – М.: Олимп-Бизнес, 2004. – 214 с. 5. Чан Ким. Стратегия голубого океана: как создать свободную рыночную нишу и перестать бояться конкурентов / Ч. Ким, Р. Моборн. – М.: Hippo, 2005. – 727 с. 6. ISO 26000: Guidance on social responsibility [pdf-документ]. – Режим доступу: http://www.cnis.gov.cn/wzgg/201405/P020140512224950899020.pdf (03 травня 2015 р.). 7. Morgan M. Executing your strategy / M. Morgan, R. Levitt, W. Malek – Boston: Harvard Business Revue, 2008. –  289 p. 8. The first ever European survey of consumers attitudes towards Corporate Social Responsibility, “CSR Europe Magazine The Corporate Social Responsibility Magazine in Europe”, January 2001.