суспензія

ОЧИЩЕННЯ АКРИЛАМІДУ ВІД ІНГІБІТОРІВ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИСОКОЯКІСНИХ ФЛОКУЛЯНТІВ НА ОСНОВІ ПОЛІАКРИЛАМІДУ

Поліакриламід та коолігомери на його основі широко застосовуються  як флокулюючі агенти  для  розділення  промислових  суспензій.  Утворення  полімерів  залежить  від  вмісту різного  роду  домішок,  які  знаходяться  в  мономері.  У  статті  відображено  наукові  та практичні  відомості  про  одержання  акриламіду  сірчанокислотним  методом  гідратації нітрилу  акрилової  кислоти   у  вигляді  водного  розчину  різних  концентрацій  та  більш сучасним гетерогеннокаталітичним методом  гідратації  акрилонітрилу  з  використанням  як каталізаторів металів зі змінною валентністю.

Вібро- ударо- та шумозахисні пристрої з ДГК для колісних машин

В статті досліджуються вібро- та шумозахисні пристрої для колісних машин із застосуванням динамічних гасників коливань (ДГК). Наведені алгоритми моделювання їх динамічних характеристик на основі адаптивних розрахункових схем. Розглядається підвіска з нелінійними характеристиками з ДГК та шумопоглинаюча перегородка, яка за рахунок введення шаруватої композитної тонкостінної конструкції з проміжним демпфуючим прошарком з підвищеними демпфуючими властивостями та системою ДГК, що забезпечує  краще вібро- та шумопоглинання у транспортних засобах.

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОДЕРЖАННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СМОЛ МЕТОДОМ ЕМУЛЬСІЙНОЇ ТА СУСПЕНЗІЙНОЇ ОЛІГОМЕРИЗАЦІЇ ФРАКЦІЇ С9

Досліджено одержання вуглеводневих смол (коолігомерів) низькотемпературною дисперсійною коолігомеризацією вуглеводневої фракції С9 рідких продуктів піролізу дизельного палива. Даний спосіб дозволяє знизити температуру процесу Синтез здійснювали емульсійною та суспензійною коолігомеризацією. Встановлено основні закономірності перебігу суспензійної та емульсійної олігомеризації вуглеводневої фракції С9. Досліджено вплив температури, концентрації ініціторів та тривалості процесу на вихід та фізико-хімічні характеристики синтезованих олігомерів.

The influence of the vehicle’s suspension malfunction on its operational efficiency

The main malfunctions that arise when operating a vehicle in Ukraine are the failure of the suspension elements and vehicle tires due to the poor condition of the most roads [11]. The car suspension elements soften the dynamic loads and smooth out the oscillations from the unevenness on the road while riding and provide a good stability and smoothness of the car ride.

Effect of Impact Velocity in the Roadblock on the Spatial Arrangement of Acceleration of the Vehicle Body

Подано результати експериментальних досліджень процесу інтенсивного при- скорення, що проходять через бар’єр і транспортний засіб, гальма пристосовані для перевезення осіб з використанням двох діапазонів швидкостей, проходячи через бар’єр. Випробування проводилися на сухих дорогах з бруківки. Виконані експериментальні дослідження, мета яких – визначити прискорення в кожній осі при проходженні через перешкоди.

Modelling of the Articulated Vehicle Dynamics Taking into Account the Elastically Fastened Freight

In this article, some methodological statements of the formation of mathematical models in the problems of machine dynamics are elucidated. The presence of a cushioned freight in the form of the fastened vehicle complicates the system, so that the equations describing its oscillations are too complicated and unsuitable for practical usage. It is shown that with all the complexity of the research object, it is expedient to form the mathematical model at the level of the design diagram (model) with a relatively small number of degrees of freedom.

Дослідження процесу розділення глинистих суспензій з використанням флокулянтів

The paper presents the results of research of the separation of suspensions using flocculants based on polyacrylamide. The mechanism of the floccule formation, as well as polyacrylamide adsorption on the surface of clay particles, depending on the concentration of solids in suspension and flocculant costs are described. An optimal concentration of solids in suspension and flocculant consumption rate which the highest rate of the solid phase deposition is identified. Наведено результати дослідження процесу розділення суспензій з використанням флокулянтів на основі поліакриламіду.

Застосування поліакриламідних флокулянтів для розділення глинистих суспензій

The paper presents the results of research of the separation of suspensions using flocculants based on poly. The essence and process flokuloutvorennya polyacrylamide adsorption on the surface of clay particles, depending on the concentration of solids in suspension and flocculant costs. An optimal concentration of solids in suspension and flocculant consumption at which the highest rate of deposition of solid phase. Наведено результати дослідження процесу розділення суспензій з використанням гідролізованого флокулянта на основі поліакриламіду.

Композиційні матеріали на основі PbO2, що осаджені з суспензійних електролітів: електросинтез, фізико-хімічні і електрохімічні властивості

Композиційні матеріали на основі PbO2, що мають в своєму складі TiO2 або ZrO2, були одержані з суспензійних електролітів з часточками дисперсної фази TiO2 чи ZrO2. Концентрація сторонніх оксидів в композиті залежить від складу електроліту та умов осадження. В процесі залучення часточок дисперсної фази до композиту кристали плюмбум(IV) оксиду зменшуються до субмікроних та нано- розмірів. Фізико-хімічні властивості та електрокаталітична активність композиційних матеріалів у більшості випадків обумовлюється їх хімічним складом.

Реологічна поведінка водних суспензій монтморилоніту в присутності поверхнево-активних речовин

Розглянуті особливості реологічної поведінки активованих ультразвуком водних суспензій монтморилоніту в присутності поверхнево-активних речовин аніонного та нейоногенного типів. Визначено, що міцність коагуляційної структури змінюється в залежності від типу поверхнево-активних речовин.