Композиційні матеріали на основі PbO2, що осаджені з суспензійних електролітів: електросинтез, фізико-хімічні і електрохімічні властивості

Authors: 

Alexander Velichenko, Valentina Knysh, Tatiana Luk’yanenko, Larisa Dmitrikova, Yulia Velichenko and Didier Devilliers

Композиційні матеріали на основі PbO2, що мають в своєму складі TiO2 або ZrO2, були одержані з суспензійних електролітів з часточками дисперсної фази TiO2 чи ZrO2. Концентрація сторонніх оксидів в композиті залежить від складу електроліту та умов осадження. В процесі залучення часточок дисперсної фази до композиту кристали плюмбум(IV) оксиду зменшуються до субмікроних та нано- розмірів. Фізико-хімічні властивості та електрокаталітична активність композиційних матеріалів у більшості випадків обумовлюється їх хімічним складом. Досліджено електрокатілітичні властивості композиційних анодів PbO2-TiO2 в реакціях виділення кисню та електрохімічного руйнування метил трет-бутилового етеру (МТБЕ).

[1] Yeo I., Lee Y. and Johnson D.: Electrochim. Acta,  1992, 37, 1811.
[2] Casellato U., Cattarin S. and Musiani M.: Electrochim. Acta,  2003, 48, 3991.
[3] Cattarin S. and Musiani M.: Electrochim. Acta,  2006, 52, 1339.
[4] Amadelli R., Samiolo L., Velichenko A. et al.: Electrochim. Acta, 2009, 54, 5239. 
[5] Amadelli R., Armelao L., Velichenko A. et al.: Electrochim Acta, 1999, 45, 757.
[6] Amadelli R., De Battisti A., Girenko D. et al.: Electrochim Acta, 2000, 46, 341.
[7] Velichenko A., Portillo J., Sarret M. and Muller C.: Electrochim Acta, 1999, 44, 3377.
[8] Casellato U., Cattarin S., Guerriero P. and Musiani M.: Chem. Mater., 1997, 9, 960.
[9] Cattarin S., Frateur I., Guerriero P. and Musiani M.: Electrochim. Acta, 2000, 45, 2279.
[10] Velichenko A., Girenko D., Kovalyov S. et al.: J. Electroanal. Chem., 1998, 454, 203.
[11] Amadelli R., Samiolo L., De Battisti A. and Velichenko A.: J. Electrochem. Soc., 2011, 158, P87.
[12] Kim J., Korshin G. and Velichenko A.: Water Res., 2005, 39, 2527.
[13] Velichenko A. and Devilliers D.: J. Fluorine Chem., 2007, 128, 269.
[14] Velichenko A., Аmadelli R., Кnysh V. et al.: J. Electroanal. Chem., 2009, 632, 192.
[15] Velichenko A., Baranova E., Girenko D. and Danilov F.: Russ. J. Electrochem., 2003, 39, 615.
[16] Velichenko A., Amadelli R., Benedetti A. Et alF.: J. Electrochem. Soc., 2002, 149, C445.
[17] Pavlov D. and Monahov B.: J. Electrochem. Soc., 1996, 143, 3616.
[18] Pavlov D. and Monahov B.: J. Electrochem. Soc., 1998, 145, 70.
[19] Monahov B., Pavlov D. and Petrov D.: J. Power Sources, 2000, 85, 59.
[20] Amadelli R., Maldotti A., Molinari A. et al.: J. Electroanal. Chem., 2002, 534, 1.
[21] Trasatti S.: Electrochim. Acta, 1984, 29, 1503.
[22] Chang P. and Young T.: Water Res., 2000, 34, 2233.
[23] Safarzadeh-Amiri A.: Water Res., 2001, 35, 3706.
[24] Bergendahl J. and Thies T.: Water Res., 2004, 38, 334.
[25] Burbano A., Dionysiou D. and Suidan M.: Water Res., 2008, 42, 3225.
[26] Johnson D., Feng J. and Houk L.: Electrochim. Acta, 2000, 46, 323.
[27] Wu T.: Chemosphere, 2007, 69, 271.
[28] Li G., Qu J., Zhang X. et al.: J. Mol. Catal., 2006, 259, 238.
[29] Li J., Zheng L., Li L. et al.: Electroanalysis, 2006, 18, 2251.