вертикальна рефракція

Визначення відхилень прямовисних ліній з використанням тригонометричного нівелювання та GNSS вимірювань

Метою дослідження є спроба визначити відхилення прямовисних ліній з використанням тригонометричного нівелювання та GNNS-вимірювань. За останні десятиліття з появою високоточних електронних теодолітів і тахеометрів, тригонометричне нівелювання стає конкурентом геометричного нівелювання ІІ і ІІІ класів точності. Це насамперед визначення перевищень на відстанях до 1–2 км за топографічних знімань та дослідження геодинамічних процесів у зонах техногенного навантаження.

Дослідження рефракційного поля над водними поверхнями

Мета. Дослідити можливості застосування двостороннього неодночасного тригонометричного нівелювання над водними поверхнями з частковим урахуванням вертикальної рефракції. Методика. Виконані експериментальні дослідження вертикальної рефракції над водними поверхнями в денний період у рівнинній та горбкуватій місцевості у літню пору року. Виконані неодночасні взаємні лінійно-кутові спостереження над різними водними поверхнями із застосуванням роботизованого тахеометра.

Дослідження точності методів тригонометричного нівелювання для передачі висот через водні поверхні

Мета. Актуальними залишаються дослідження передачі висот через водні поверхні, опрацювання методики підвищення точності тригонометричного нівелювання замість геометричного. Дослідити методи тригономет­ричного нівелювання, які можна застосовувати для передачі висот над водними поверхнями із використанням сучасних приладів. Методика. Виконані одночасні та неодночасні взаємні спостереження над різними водними поверхнями. Виконано опрацювання результатів тригонометричного нівелювання різними методами. Результати.

Вимірювання вертикальної рефракції із застосуванням плоского дзеркального відбивача

Запропоновано спосіб визначення вертикальної рефракції з використанням спостережень зображень відлікової шкали рейки в прямовисно встановленому плоскому дзеркальному відбивачі, що дасть можливість безпосередньо визначати і враховувати поправки за рефракцію в результати геометричного нівелювання.

Дослідження впливу нівелірної рефракції у нічний період за допомогою приладів зарядового зв’язку

Представлені результати досліджень рефракції нівелювання в нічний період. Метод обчислення значення коливань зображень за допомогою ПЗЗ дано разом з точнішими формулами обліку заломлення в нічний період.

 

Дослідження закономірностей дії вертикальної рефракції та точності тригонометричного нівелювання над водними поверхнями

Описано результати експериментальних досліджень впливу вертикальної рефракції  на результати тригонометричного нівелювання над водною поверхнею озера м. Бережани. Виявлено закономірності дії рефракції над озером. Запропоновано методи виключення впливу цього фактора.