загроза

Особливості організаційно-правового забезпечення інформаційної безпеки в умовах війни з росією

Анотація. В статті на підставі теоретичного та практичного вивчення сутності та особливостей регулювання інформаційно-правових відносин в умовах російської агресії акцентується увага на проблемних питаннях  організаційно-правового забезпечення інформаційної безпеки як діяльності, спрямованої на запобігання, своєчасного виявлення та  припинення загроз, які деструктивно впливають  на життєво важливі інтереси особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері.

Принципи як основа організації та забезпечення міжнародної екологічної безпеки

У статті охарактеризовано актуальні проблеми міжнародної екологічної безпеки в контексті системного прояву принципів її реалізації, що обґрунтовує необхідність консо- лідації зусиль міждержавних заходів природоохоронного характеру на засадах стійкого та збалансованого розвитку. Розкриваються передумови становлення глобальної еколо- гічної безпеки як невід’ємної частини міжнародних відносин та політики на фоні довготривалої екологічної кризи. Виділяються та обґрунтовуються характерні ознаки глобальної екологічної безпеки та рівні її функціонування за територіальним принци- пом.

Теоретичне дослідження небезпек, загроз та ризиків в економічній безпеці підприємства

Висвітлено теоретичне дослідження й узагальнено визначення сутності небезпеки, загрози і ризику та з’ясовано їх місце в економічній безпеці підприємства. Схематично наведено взаємозалежність зазначених категорій, які корелюють між собою. Використано метод систематизації для виявлення детермінуючих ознак та метод групування для уточнення концептуальних підходів. Мета роботи полягає в уточненні категоріального апарату цих визначень у контексті економічної безпеки підприємств для успішної діяль- ності суб’єктів господарювання у мінливих непередбачуваних умовах.

Агресія та насильство: філософсько-правова кореляція дефініцій

У статті на основі наявних наукових підходів здійснити філософсько-правову кореляцію дефініцій «агресія» та «насильство. Відзначено, що агресія органічно пов’язана з насильством і є його природною основою, як для людського суспільства – соціальної матерії базисом є природне середовище, зокрема, жива матерія, в якій агресія є обов’язковим атрибутом. Проте агресія як явище не є тотожною насильству, як не тотожні жива матерія і соціальна матерія.

Посилення військового потенціалу держав Бухарестської дев'ятки в контексті російсько-української війни (Оглядова стаття)

У статті увагу сфокусовано на аналізу причин посилення військового потенціалу держав Бухарестської дев’ятки (Б9) в контексті збройної агресії рф проти України. Висвітлено цілі консолідування країн Центрально-Східної Європи для співпраці у рамках Бухарестського формату. Визначено передумови для змін у видатках на оборону в межах НАТО, які спричинені російсько-українською війною. Досліджено реакцію Північноатлантичного альянсу на широкомасштабне вторгнення росії в Україну.

Виклики для співпраці держав-учасниць формату Бухарестської дев'ятки в умовах еволюції безпекових загроз на східних кордонах НАТО. (Науково-дослідна стаття)

У статті розкрито виклики для співпраці держав-учасниць ініціативи Бухарестської дев’ятки в умовах еволюції безпекових загроз на східних кордонах НАТО. Висвітлено передумови, мету та цілі діяльності Бухарестської дев’ятки (Б9). Розглянуто груповий склад учасників Б9 за територіальною ознакою, а саме: країни Балтії (Естонія, Латвія, Литва), країни Вишеградської четвірки (Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія), країни Чорного моря (Болгарія та Румунія). Репрезентовано організаційну структуру такого регіонального формату в рамках НАТО.

Про безпеку при затриманні правопорушника

Розглянуто питання, пов’язані із загрозою, ризиком та особистою безпекою під час затримання правопорушника. Особливу увагу звернуто на застосування вогнепальної зброї під час затримання правопорушника.

Захист інформації з інтелектуальною підтримкою організаційно-технічного й оперативного управління

Для успішного використання сучасних інформаційних технологій необхідно ефективно управляти не тільки мережею, але і її системою захисту інформації (СЗІ), при цьому на рівні інформаційної системи автономно повинна працювати система, яка реалізує управління складом подій інформаційної безпеки, планування модульного складу СЗІ й аудиту.

Вплив соціальних мереж на корпоративну інформаційну та економічну безпеку

У статті здійснено огляд основних загроз інформаційної та економічної безпеки комерційних структур, що виникають у зв’язку з масовим поширенням сервісів соціальних мереж. Пропонуються також декілька засобів захисту від таких загроз.

Формалізація проблеми захисту інформації в мережах загального користування

мережа загального користування, модель, граф, випадкова функція, загроза, захищеність, потік Пуассона.