закордонний досвід

Закордонний досвід управління земельними ресурсами для гарантування розвитку територіальної громади

Розглянуто особливості закордонного досвіду управління земельними ресурсами територіальної громади. Показано роль держави щодо забезпечення раціонального використання земельних ресурсів територіальної громади. Виокремлено основні гарантії ефективного управління та раціонального використання земельних ресурсів. Запропоновано, на основі проаналізованого закордонного досвіду, формування єдиної національної системи управління земельними ресурсами, що дасть можливість гарантувати соціально-економічний розвиток територіальної громади.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗВІЛЬНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ

На сьогодні злочинність серед неповнолітніх є дуже актуальною проблемою для багатьох країн світу та зокрема досить великою проблемою для українського суспільства на території нашої держави. Міжнародне співтовариство вкрай стурбоване даним питанням та здійснює численні заходи і затверджує нові правові акти задля вирішення даної проблеми. Тому Україні як державі, яка іде шляхом інтеграції у сучасне європейське суспільство та міжнародну спільноту, є вкрай необхідним переймати досвід у більш розвинених та гуманних сусідів.

Іноземний досвід регламентації кримінальної відповідальності за пропаганду, планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни

Проаналізовано питання кримінальної відповідальності за пропаганду, планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни за кримінальним законодавством іноземних держав. На підставі аналізу приписів кримінального законодавства окремих європейських і пострадянських держав констатують спільні й відмінні риси нормативного урегулювання цього питання. Висловлено авторську точку зору щодо доцільності імплементації деяких положень зарубіжного законодавства у вітчизняне. Проаналізовано кримінальне законодавство держав, які є членами Європейського Союзу.

Financial Management of the Enterprise Economic Potential

Drawbacks of the basic principles of management of financial and economic potential in the national platform are defined. The mechanism of approximation of modern concepts of financial management of the economic potential is specified and proved. The analysis of principles and tools in the systems of financial management of the intangible potential (intangible assets, brand, customer equity, inner generated goodwill) is carried out and possibilities of their implementation in Ukrainian enterprises are assessed.

Foreign experience of regulation of criminal responsibility for crimes sign composed of violence

This paper examines the international experience of regulation of criminal responsibility for crimes sign composed of Violence; it turns out that penal importance is the concept of “violence” under the laws of the adjacent former Soviet and those countries which have a decisive influence on foreign law; in turn set its content and scope.