адміністративні послуги

Надання адміністративних послуг в Україні на місцевому рівні: проблеми та перспективи

Досліджено принципи сучасної державної політики України у сфері надання адміністративних послуг. Виявлено основні недоліки надання адміністративних послуг на місцевому рівні. Запропоновано шляхи створення сприятливих умов для якісного вирішення проблем громадян.

Муніципальні адміністративні послуги як особливий вид діяльності органів місцевого самоврядування

Розглянуто теоретичні напрацювання щодо сутності понять «послуга», «публічна послуга», «муніципалітет», «муніципальна послуга», «адміністративна послуга». Визначено ознаки адміністративних послуг та особливості їх надання органами місцевого самоврядування. Визначено поняття «муніципальна адміністративна послуга».

Вплив діджиталізації на формування публічної політики в Україні

Проаналізовано проблеми, притаманні сучасному суспільству у зв’язку зі стрімкими процесами діджиталізації, що відбулися за останній рік. На прикладі діяльності органів юстиції розглянено впливи діджиталізації на формування і реалізацію публічної політики. Базуючись на результатах анкетування державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які були проведені автором, визначено основні тенденції, проблеми і перспективи надання публічних послуг он-лайн.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

В статті досліджено особливості правового регулювання надання електронних адміністративних послуг. Зауважено, що одним із компонентів розвитку інформаційного суспільства є електронне урядування – це новий формат організації органів державної влади, яке створює необхідні умови для підвищення ефективності, прозорості, відкритості діяльності цих органів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, що повинне налаштовуватись на потреби громадянина.

МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Стаття присвячена дослідженню якості надання адміністративних послуг та маркетинговим інструментам, які можуть її забезпечити.

Досліджено особливості адміністративних послуг та характеристики, які відрізняють їх від інших. Розглянуто вплив інструментів маркетингу, а саме надійність, безпека, ступінь доступності, матеріальні чинники, репутація установи, оперативність, турбота про клієнта, ввічливість, компетентність, рівень комунікації, на складові якості адміністративних послуг.