Кореляційні обґрунтування церковного і канонічного права

2021;
: 22-31

Slyvka S. "Correlation justifications of church and canon law"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-432-2021/corre...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Українська Церква (особливо давня сільська) є надійним джерелом природно-надприродної канонічності, істини, справедливості та особливого національного світобачення. Церква століттями здійснювала духовну єдність роду українського, нашої доленосної нації, оскільки глибоко поглинула у природні закони, увібрала у себе їхню мудрість, сприяла регулюванню дій Всесвіту.
Церква є духовною безпекою держави. Адже у природних законах відсутні суперечності, протиріччя, неузгодженості, розриви тощо і побудоване канонічне право на цих нормах для Церкви є гармонійним догматом для тіла, душі і духу. Будь-яке право, крім надприродного (воно надчуттєве, абстрактне, не перевірене досвідом), обов’язково є витвором людини: апостолів, святих отців, єпископів, ченців.
Різні догматичні версії, конотації церковного права підтверджують різносторонні підходи до формування відповідної дефініції.
Кожна авторська дефініція є своєрідним щаблем духовної, ліствиці приставленої Богом, котрою ми будемо намагатися до небес сходити. Церковне право допомагає підніматися по щаблях як зростання по вірі, але від спокус не захищає. Цю захисну функцію здійснює канонічне право, яке є методологічним для церковного права. Тобто канонічне право вказує духовний, трансцендентальний напрям розвитку церковного права.

1. Cerkovne pravo [Church law]/Vikipediya 2.Dzheroza L. (2001) Cerkovne pravo [Church law] / Per. z nim. N. Shhyglevskoyi. Lviv: Svichado, 336p. 3. Doskonalist ta unikalnist lyudyny yak obrazu Bozhogo [Doskonalist ta unikalnist lyudyny yak obrazu Bozhogo] // URL: https://matrix-info.com/doskonalist-ta-unikalnist-lyudyny-obraza-bozhogo/ 4.Lyudyna – na obraz i podobu Bozhu [Man is in the image and likeness of God]/URL:http://pcc.ugcc.org.ua/?p=2952&fbclid=IwAR28__1Xh1GbZMm75yXAPhlv7-3QQe1U... 5. Pavlov A.S. (2002) Kurs cerkovnogo prava. [Church law course] SPb.: Yzd-vo «Lan», 384p. 6. Pro obraz i podobu Bozhu v lyudyni [About the image and likeness of God in man] // URL: http://hram.in.ua/biblioteka/osnovy-viry/91-book91/691-title1072 7. Religiyeznavchyj slovnyk [Religious dictionary] (1966) / Za red.. A. Kolodnogo i B. Lobovyka. K.: Chetverta xvylya, 392p. 8. Tolkovaya Byblyya yly Komentaryj na vse knygy Sv. Pysannya Vetxogo y Novogo Zaveta [Explanatory Bible or Commentary on all the books of the Holy Scriptures of the Old and New Testaments](1904) Pod red. Lopuxyna A.P. V 3-x tomax. T.1. Pyatoknyzhye Moyseevo. Peterburg. 9. Tuxlyan V. (2017) Obraz i Podoba Bozha v Meni [The image and likeness of God in Me]// URL: http://dds.edu.ua/ua/articles/2/slovo/2017/2152-obraz-i-podoba-bozha-v-m... Slovo 3 (71). 10. Yurydychna encyklopediya [Legal encyclopedia] (2004): V 6t. / Redkol.: Yu.S. Shemshuchenko (golova redkol) ta in. K.: «ukr. encykl.», T.6: T-Ya. 768p.