Особливості передання неповнолітнього підозрюваного під нагляд

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка»

Наукову статтю присвячено дослідженню низки особливостей передачі неповнолітньої особи, що вчинила кримінальне правопорушення, під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, або під нагляд педагогічного чи трудового колективу за його згодою, а також під нагляд окремих громадян на їхнє прохання, Встановлено, що застосувати цей захід виховного характеру можливо лише за умови, коли вищезазначені особи здатні позитивно впливати на його поведінку, здійснювати контроль та запобігати вчиненню останнім нових кримінальних правопорушень.

У даній статті також розкрито основні кількісно-якісні показники, що характеризують вчинення суспільно небезпечних діянь неповнолітніми. А також встановлено основні критерії застосування судом до неповнолітнього правопорушника заходу виховного характеру у виді передачі під нагляд.

Доведено тенденцію зниження кримінальної протправної активності неповнолітніх, адже за січень-жовтень 2021 року було виявлено понад 2 106 підлітків, що вчинили кримінальні правопорушення, а за січень-жовтень 2022 року ці показники загалом становили 1 096 дітей. Практично в половину менше за минулий рік.

У дослідженні, проаналізовано судову практику, згідно якої можна стверджувати, що суд при прийнятті рішення щодо застосування до неповнолітнього заходу виховного характеру у виді передачі під нагляд, виходить з положень чинного кримінального законодавства, який передбачає обов’язок здійснювати процесуальні дії в порядку, який не порушує звичайний уклад життя неповнолітнього правопорушника і відповідає віковим та психологічним особливостям останнього.

Здійснено аналіз вітчизняного кримінального законодавства щодо часових меж розгляду кримінальних проваджень в таких категоріях справ та терміни застосування заходів виховного характеру до неповнолітніх.

1. Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2341-III (z nast. zmin. ta dopov.) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2001. № 25-26. st.131.

2. Pro praktyku rozghliadu sudamy sprav pro zastosuvannia prymusovykh zakhodiv vykhovnoho kharakteru. Postanova Plenumu Verkhovnoho sudu Ukrainy vid 15.05.2006 r. №2. 

3. Muzyka A.A. Prymusovi zakhody medychnoho i vykhovnoho kharakteru. K.: Nats. akad. vnutr. sprav Ukrainy. 1997. 125 s. 

4. Mizhnarodnyi pakt pro hromadski i politychni prava vid 16.12.1966 r. Orhanizatsiia Obiednanykh Natsii (OON). Ratyfikovanyi Ukazom Prezydii Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR N 2148-VIII vid 19.10.73 r.

5. Vyrok Bilotserkivskoho miskraionnoho sudu Kyivskoi oblasti vid 26 travnia 2020 roku u spravi №357/12480/19.URL:https://reyestr.court.gov.ua/Review/89709209

6. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 13.04.2012 r. № 4651-VI (z nast. zmin. ta dopov.) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2013. № 9-10. № 11-12. № 13. st.88.

7. Yedynyi zvit pro osib, yaki vchynyly kryminalni pravoporushennia za sichen-zhovten 2021 r. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-osib-yaki-vchinili-kriminalni-pravoporush...

8. Yedynyi zvit pro osib, yaki vchynyly kryminalni pravoporushennia za sichen-zhovten 2022 r. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-osib-yaki-vchinili-kriminalni-pravoporush...

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2022/peculiarities-transfer-juvenile-suspect-under Hryb I., Slotvinska N. “Peculiarities of the transfer of a juvenile suspect under supervision.”