Ефективність заборони діяльності проросійських політичних партій: досвід та реалії

Olha Sydii, Iryna Shulhan. The effectiveness of the ban on pro-russian political parties: experience and realities.

1
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» студентка бакалаврату
2
асистент кафедри теорії, історії та філософії права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

У статті досліджується правове регулювання заборони діяльності політичних партій в Україні та зарубіжних країнах. Ключовим у питанні заборони діяльності політичних партій є питання механізму цієї заборони та його ефективності для захисту фундаментальних прав людини, національної безпеки України та захисту демократичного конституційного ладу. Оскільки інформаційна безпека є важливою лінією фронту, Україна у цій сфері захищає свою незалежність і демократію. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває вдосконалення національного законодавства та політики держави у сфері захисту інформаційного простору та обмеження діяльності проросійських політичних партій.
Наголошено, що право на свободу об’єднання громадян у політичні партії є відображенням плюралістичної сутності демократичного політичного режиму. Діяльність політичних партій дозволяє забезпечити реальний вплив різних соціальних груп на політичне життя держави. Водночас, необхідність забезпечувати цей плюралізм та інші конституційні цінності вимагає від законодавця запровадження спеціальних механізмів захисту демократичного конституційного ладу, зокрема, шляхом встановлення спеціальних обмежень щодо діяльності громадських об’єднань. Ключовим у питанні заборони діяльності політичних партій є питання механізму цієї заборони та його ефективності для захисту фундаментальних прав людини, національної безпеки України та захисту демократичного конституційного ладу.
Проаналізовано основні моделі заборони політичних партій. Розглянуто практику заборони діяльності політичних партій в Україні з 2014 року у контексті російської гібридної агресії проти України.

Запропоновано механізм вдосконалення правового регулювання заборони діяльності проросійських політичних партій в Україні на основі досвіду країн сталої демократії та з врахування викликів, що стоять сьогодні перед національною безпекою України.

1. Konstytutsiia Ukrayiny [ConstitutionofUkraine] : ZakonUkrainyvid 28.06.2006, No 254k/96-VR/Retrievedfrom: http://zakon2.rada.gov.uaЛaws/show/254к/96-вр(Accessed 08.09.2023) [in Ukrainian].

2. Pro politychnipartii v Ukraini [OnPolitical Parties in Ukraine] :ZakonUkrainyvid 5.04.2001, No 2365-III. Retrievedfrom:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14#Text(Accessed 08.09.2023) [in Ukrainian].

3. Kryminalnyi kodeks Ukrainy[TheCriminalCodeofUkraine] : ZakonUkrainyvid5.04.2001, No2341-III. Retrievedfrom:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (Accessed 08.09.2023) [inUkrainian].https://doi.org/10.55552/IJIM.2023.4902

4.Pro vnesenniazmin do deyakyh zakonodavchyh aktiv Ukrainy shchodo zaborony politychnyh partiy [On making changes to some legislative acts of Ukraine regarding prohibition of political parties] :ZakonUkrainyvid3.05.20, No 2243-IX. Retrievedfrom: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2243-20#Text (Accessed 08.09.2023) [in Ukrainian]. 

5. Marchenko M. (2023). Vse, shcho vam potribno znaty pro zaboronu prorosiys’kyh politychnyh partiy [Everything you need to know about theprohibitionof pro-russian political parties]. Retrievedfrom: https://censor.net/ua/b3334144(Accessed 08.09.2023) [in Ukrainian].

6. Bernads’kyi B.V. (2019). Formuvannya ukrayins’koyi modeli zaboronu politychnyh partiy u svitli mizhnarodnyh standartiv ta praktyk [Formation of the Ukrainian model of prohibition of political parties in the light of international standards and practices] :PhD diss.: 12.00.11. Kyiv,  2019. 210 p. [in Ukrainian].

7. Basic Law for the Federal Republic of Germany. (2023). Retrievedfrom:https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/(Accessed 08.09.2023) [in English].

8. Konstytutsiia Pol’s’koi Respubliky[ConstitutionofRepublicofPoland].Kyiv, 2018.82 p. [in Ukrainian].

9. Postanova,Okruzhnyi administratyvnyi sud mista Kyiva [Resolution of the District Administrative Court of the city of Kyiv]No 826/4717/14, 13.05.2014.Retrievedfrom:https://minjust.gov.ua/news/ministry/partiyu-ruskiy-blok-zaboroneno-19759(Accessed 08.09.2023) [inUkrainian].

10. Postanova,Okruzhnyi administratyvnyi sud mista Kyiva [Resolution of the District Administrative Court of the city of Kyiv]No 54392066, 16.12.2015.Retrievedfrom:https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/54392066/ (Accessed 08.09.2023) [inUkrainian].

11. Pocheptzov H. Hibrydnaviyna: informatziy naskladova[Hybrid war: informational component]. Retrieved from: https://www.ji-magazine.lviv.ua/2015/Pochepcov_Gibr_vijna_inf_skladova.htm(Accessed 08.09.2023) [inUkrainian].

12. Zhdanov I. Mozhlyvi pidhody do vyznachennia osnov derzhavnoi polityky zabezpechennia informatziynoi bezpeky Ukrainy [Possible approaches to determining the foundations of the state policy of ensuring information security of Ukraine] / Bezpekainformatzii v informatziyno-telekomunikatziynyhsystemah. Kyiv, 2001. P. 11–19.